Skip to content

Informasjon angående kontantutbytte for tredje kvartal 2022 og ekstraordinært utbytte for tredje kvartal 2022

(UTC)Last modified

Nøkkelinformasjon vedrørende foreslått kontantutbytte og ekstraordinært utbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) for tredje kvartal 2022.

Kontantutbyttebeløp: 0,20

Ekstraordinært utbyttebeløp: 0,70

Annonsert valuta: USD

Siste dag inklusive: 6. januar 2023

Ex-dato: 9. januar 2023

Record date (eierregisterdato): 10. januar 2023

Betalingsdato: 25. januar 2023

Øvrig informasjon: Kontantutbytte og ekstraordinært utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 16. januar 2023.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12