Skip to content

Equinor vil starte fjerde transje av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2022

(UTC)

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) vil den 31. oktober 2022 starte fjerde og siste transje på om lag 1.833 millioner USD av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2022, som annonsert i selskapets kvartalsrapport for tredje kvartal 2022, 28. oktober 2022.

Basert på selskapets sterke balanse og fremtidsutsikter for olje- og gasspriser har selskapets styre besluttet å starte en fjerde og siste transje av tilbakekjøp av aksjer på om lag 1.833 millioner USD for å fullføre planlagt nivå på tilbakekjøp for 2022 på 6 milliarder USD som tidligere kommunisert. Fjerde transje vil starte 28. oktober 2022 og avsluttes senest 27. januar 2023. Fjerde transje på om lag 1.833 millioner USD inkluderer aksjer som vil bli innløst fra den norske stat.

Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å redusere den utstedte aksjekapitalen i selskapet. Alle aksjer som blir tilbakekjøpt som en del av programmet vil bli slettet.

I henhold til en avtale mellom Equinor og den norske stat, vil den norske staten delta i tilbakekjøp av et proporsjonalt antall aksjer, og dermed sørge for at statens eierandel i Equinor forblir uendret på 67%.

I den fjerde transjen vil aksjer for opp til 605 millioner USD bli kjøpt i markedet, noe som vil gi en samlet fjerde transje på om lag 1.833 millioner USD, inkludert innløsning av aksjer fra den norske stat. For den fjerde transjen for 2022, inngår Equinor en irreversibel avtale med en tredjepart som vil foreta tilbakekjøp av aksjer uavhengig av selskapet.

Ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet og den fjerde transjen:

Fjerde transje av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2022 er basert på en fullmakt til selskapet styre til å kjøpe egne aksjer gitt på generalforsamlingen 11. mai 2022. I henhold til fullmakten fra generalforsamlingen er det høyeste antallet aksjer som kan kjøpes i markedet 75 millioner, den laveste prisen som kan betales for en aksje er 50 kroner, og den høyeste prisen er 1.000 kroner. Fullmakten er gyldig fram til den ordinære generalforsamlingen i 2023, men ikke lengre enn 30. juni 2023.

Equinor har en avtale med den norske stat, der staten vil stemme for kansellering av aksjer som er kjøpt i henhold til fullmakten og for innløsning av et forholdsmessig antall av statens aksjer for å opprettholde eierandelen i selskapet. Prisen som skal betales til staten for innløsning av aksjer skal være det volumveide gjennomsnittet av prisen som ble betalt av Equinor for aksjer kjøpt i markedet, pluss en rentekompensasjon, justert for eventuelle utbyttebetalinger, i perioden fram til det endelige oppgjøret med staten er fullført.

I den fjerde transjen i 2022 vil aksjer bli kjøpt på Oslo Børs. Transaksjonene vil bli gjennomført i henhold til gjeldende safe harbour-vilkår, og som fastsatt i den norske verdipapirhandelloven av 2007, EU Commission Regulation (EC) nr. 2016/1052, og Oslo Børs’ retningslinjer for tilbakekjøpsprogram og kursstabilisering, februar 2021.

Når den fjerde transjen av programmet er fullført, vil selskapets styre foreslå for den ordinære generalforsamlingen i 2023 å kansellere kjøpte aksjer og innløse det forholdsmessige antallet av statens aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Mads Holm, direktør, Investor Relations,
+ 47 909 55 417

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+ 47 412 60 584

Siste nyheter