Skip to content

Meldepliktig handel

(UTC)

En primærinnsider i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har kjøpt aksjer i Equinor ASA:

Torgrim Reitan, konserndirektør for økonomi og finans (CFO) i Equinor ASA, har den 31. oktober 2022 kjøpt 2730 aksjer i Equinor ASA til en pris per aksje på 373,77 kroner.

Detaljer om kjøpet av aksjer følger av vedlegget til denne meldingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter EU Market Abuse Regulation, jf. verdipapirhandelloven § 3-1, samt verdipapirhandelloven §5-12.

Siste nyheter