Skip to content

Equinor og SSE Renewables undersøker potensiell fjerde fase på havvindparken Dogger Bank

(UTC)
Dogger Bank-basen - Port of Tyne
Dogger Bank-basen - Port of Tyne
(Foto: Equinor)

Equinor og SSE Renewables undersøker muligheter for utvikling av en fjerde fase, Dogger Bank D, ved verdens største havvindpark.

Forslaget om Dogger Bank D vil kreve ny godkjenning før det kan utvikles og bygges ut. Prosjektet vil kunne tilføre ytterligere 1,32 GW bunnfast havvindkapasitet til de 3,6 GW som allerede er under bygging i fase A, B og C.

Dogger Bank D vil eventuelt ligge i den østlige sonen av lisensområdet for Dogger Bank C, og vil mer enn doble utnyttelsen av det eksisterende området. Framdriften i prosjektet er betinget av en avtale med det statlige britiske selskapet The Crown Estate.

Selskapene legger fram en foreløpig rapport i mars som vil beskrive tekniske muligheter til å ta i bruk siste tilgjengelig teknologi for å styrke den britiske fornybarkapasiteten. Det er to alternativer som vurderes for energien fra Dogger Bank D: en tilknytning til nettet og/eller produksjon av grønt hydrogen.

I det første alternativet vil kraften fra Dogger Bank D kunne overføres via en tilknytning til strømnettet i Lincolnshire, hvor systemoperatøren National Grid nå installerer en ny nettinfrastruktur i kjølvannet av den britiske regjeringens ambisjoner om å produsere 50 GW havvind innen 2030.

Det andre alternativet som vurderes er å bruke elektrisiteten som produseres fra havvind til å produsere grønt hydrogen ved et eget elektrolyseanlegg i Humber-regionen. Hvis det blir bygget, vil dette anlegget kunne bli Storbritannias største prosjekt for grønt hydrogen, og kan med politisk støtte og aktuelle tilpasninger i forsyningskjeden, bidra til den britiske regjeringens ambisjoner om grønt hydrogen.

Halfdan Brustad - portrett
Halfdan Brustad, direktør for Dogger Bank i Equinor.
(Foto: Øyvind Ganesh / Equinor)

Halfdan Brustad, direktør for Dogger Bank i Equinor, sier:

– En optimalisering av lisensområdet Dogger Bank C med en ekstra fase, Dogger Bank D, er i tråd med Equinors strategi om utbygging av havvindprosjekter i klynger, slik som Nordsjøen. Vi fortsetter samarbeidet med vår partner SSE Renewables, og videreutvikler de tekniske mulighetene i dette prosjektet sammen med dem. Begge alternativene, enten med overføring til nettet eller produksjon av grønt hydrogen fra Dogger Bank D, vil kunne bidra til Storbritannias netto null-ambisjoner, og viser Equinor sin evne til å levere et bredt energitilbud til Storbritannia.

Paul Cooley, direktør for havvind i SSE Renewables, sier:

– I SSE Renewables er vi opptatt av å levere og bygge opp et nasjonalt energisystem for Storbritannia som er billigere, renere og sikrere. Det er derfor vi tar grep for å bygge ut mer havvind som trengs for å få en radikal økning i fornybarproduksjonen. Vi bygger allerede verdens største havvindpark på Dogger Bank, og nå er vi sammen med vår etablerte partner Equinor glad for å legge fram planer om utvikling av en eventuell fjerde fase av prosjektet, Dogger Bank D. Vi ser fram til å jobbe videre sammen og involvere viktige interessenter i prosjektet.

Oliver Cass, prosjektdirektør for Doggerbank havvindpark, sier:

– Vi er i en tidlig fase når det gjelder å vurdere tekniske muligheter i nettet, og også for hydrogenalternativet i fjerde fase av Dogger Bank havvindpark, og vi ser fram til å jobbe med lokale, nasjonale og regionale interessenter de neste månedene i den videre utviklingen av prosjektet.

– Dette prosjektet gir ikke bare en god mulighet til å produsere mer rimelig grønn energi for britiske forbrukere og gjøre energinettverkene våre mer robuste, men vil også bygge videre på den økonomiske og sosiale historien som startet med de første fasene i prosjektet, og som har skapt tusenvis av britiske arbeidsplasser og ført til mer enn 1 million pund i investeringer i lokale kystsamfunn.

De tre første fasene av Dogger Bank havvindpark, A, B og C, ligger mer enn 130 km utenfor kysten av Yorkshire, og vil produsere nok fornybar energi til å forsyne seks millioner britiske husholdninger med fornybar kraft. Dogger Bank er et samarbeidsselskap mellom SSE Renewables, Equinor og Vårgrønn*. SSE Renewables er ansvarlig utbyggingsfasen av Dogger Bank, mens Equinor vil være operatør for havvindparken når den står ferdig.

Equinor og SSE Thermal samarbeider nå for å bidra til avkarboniseringen av Humber, som er Storbritannias største og mest karbonintensive industriområde, gjennom lavkarbonprosjekter som Keadby 3 Carbon Capture Power Station, Keadby Hydrogen Power Station og Aldbrough Hydrogen Storage.

Som en del av initiativet Zero Carbon Humber, der Equinor og SSE Thermal begge er medlemmer, planlegges det infrastruktur for overføring og lagring av hydrogen i Humber, knyttet til East Coast Clusters overførings- og lagringssystem for CO2. Alternativet med grønt hydrogen som vurderes for Dogger Bank D kan dra nytte av verdikjeden for lavkarbonhydrogen som er under utvikling, inkludert infrastruktur med hydrogenrørledninger og et nettverk av mulige kunder.

- - -

* Vårgrønn er et fellesforetak mellom det italienske energiselskapet Plenitude og HitecVision, et norsk selskap for bedriftsetablering og investeringer i energisektoren.

Siste nyheter