Skip to content

Informasjon angående foreslått kontantutbytte for fjerde kvartal 2022

(UTC)

Nøkkelinformasjon vedrørende foreslått ordinært kontantutbytte og ekstraordinært kontantutbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) for fjerde kvartal 2022.

Ordinært utbyttebeløp: 0,30

Ekstraordinært utbyttebeløp: 0,60

Annonsert valuta: USD

Siste dag inklusive: 10. mai 2023

Ex-dato : 11. mai 2023

Record date (eierregisterdato): 12. mai 2023

Betalingsdato: 25. mai 2023

Foreslått ordinært kontantutbytte og ekstraordinært kontantutbytte er betinget av Generalforsamlingens godkjennelse 10. mai 2023.

Øvrig informasjon: Ordinært kontantutbytte og ekstraordinært kontantutbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 22. mai 2023.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.