Skip to content

Equinor vil starte første transje av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2023

(UTC)

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) vil den 9. februar 2023 starte første transje på om lag 1.000 millioner USD av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2023, som annonsert på selskapets kapitalmarkedsdag 8. februar 2023.

Den første transjen av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2023 er om lag 1.000 millioner USD, inkludert aksjer som skal innløses fra den norske stat, og vil avsluttes senest 24. mars 2023. For 2023 annonserer Equinor et tilbakekjøpsprogram for aksjer på opp til 6.000 millioner USD, inkludert aksjer som skal innløses fra den norske stat.

Tilbakekjøpsprogrammet forventes å bli gjennomført når Brent Blend oljeprisen er i eller over området 50 til 60 USD per fat, Equinors netto gjeldsgrad (eksklusiv IFRS 16 leasing) er innenfor den kommuniserte ambisjonen om 15-30 % og dette støttes av råvareprisene. Gjennomføring av tilbakekjøp etter første transje i 2023 er betinget av styrevedtak for hver ny transje, fornyet fullmakt fra generalforsamlingen den 10. mai 2023 til å gjennomføre tilbakekjøp og en fornyet avtale med den norske stat, som beskrevet nedenfor.

Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å redusere den utstedte aksjekapitalen i selskapet. Alle aksjer som blir tilbakekjøpt som en del av programmet vil bli slettet.

I henhold til gjeldende avtale mellom Equinor og den norske stat, vil en forholdsmessig andel av den norske stats aksjer av første transje bli innløst og slettet på generalforsamlingen i 2023. Basert på fornyelse av denne avtalen, vil påfølgende transjer av 2023 tilbakekjøpsprogrammet av aksjer bli innløst og slettet på generalforsamlingen i 2024 og sørge for at statens eierandel i Equinor forblir uendret på 67%.

I denne første transje vil aksjer for om lag 330 millioner USD bli kjøpt i markedet, noe som vil gi en samlet første transje på om lag 1.000 millioner USD, inkludert innløsning av aksjer fra den norske stat. For den første transjen i 2023 inngår Equinor en irreversibel avtale med en tredjepart som vil foreta tilbakekjøp av aksjer uavhengig av selskapet.

Ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet og den første transjen:

Første transje av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2023 er basert på en fullmakt til selskapets styre til å kjøpe tilbake egne aksjer, gitt på generalforsamlingen 11. mai 2022. I henhold til fullmakten fra generalforsamlingen er det høyeste antallet aksjer som kan kjøpes i markedet 75 millioner, den laveste prisen som kan betales for en aksje er 50 kroner, og den høyeste prisen er 1.000 kroner. Fullmakten er gyldig fram til den ordinære generalforsamlingen i 2023, men ikke lengre enn 30. juni 2023.

Equinor har en avtale med den norske stat, der staten vil stemme for kansellering av aksjer som er kjøpt i henhold til fullmakten og for innløsning av et forholdsmessig antall av statens aksjer for å opprettholde eierandelen i selskapet. Prisen som skal betales til staten for innløsning av aksjer skal være det volumveide gjennomsnittet av prisen som ble betalt av Equinor for aksjer kjøpt i markedet, pluss en rentekompensasjon, justert for utbyttebetalinger, i perioden fram til det endelige oppgjøret med staten er fullført.

I den første transjen i 2023 vil aksjer bli kjøpt på Oslo Børs. Transaksjonene vil bli gjennomført i henhold til gjeldende safe harbour-vilkår, og som fastsatt i den norske verdipapirhandelloven av 2007, EU Commission Regulation (EC) nr. 2016/1052, og Oslo Børs’ retningslinjer for tilbakekjøpsprogram og kursstabilisering, februar 2021. Det vil ikke bli foretatt aksjekjøp i USA eller knyttet til Equinors American Depositary Receipts.

Når den første transjen av programmet er fullført, vil selskapets styre foreslå for den ordinære generalforsamlingen i 2023 å slette aksjer kjøpt i markedet, samt innløse og slette et forholdsmessig antall av statens aksjer. Aksjer kjøpt tilbake i påfølgende transjer av 2023 programmet inklusiv en forholdsmessig andel av statens aksjer vil følge en tilsvarende prosess på selskapets generalforsamling i 2024.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, direktør, Investor Relations,
+ 47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+ 47 412 60 584