Skip to content

Meldepliktig handel

(UTC)

Tildeling av aksjer til enkelte primærinnsidere og deres nærstående i Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) i henhold til Equinor’s aksjespareprogram.

Enkelte primærinnsidere, samt deres nærstående, som deltar i Equinor’s aksjespareordning har den 10. februar 2023 fått tildelt bonusaksjer til gjennomsnittspris på NOK 299,45 pr aksje.

Detaljer om individuelle tildelinger av aksjer til primærinnsidere og deres nærstående er inntatt i vedlegg.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter EU Market Abuse Regulation, jf. verdipapirhandelloven § 3-1, samt verdipapirhandelloven §5-12.

Siste nyheter