Skip to content

Vito i produksjon

(UTC)
Vito-plattformen i amerikansk del av Mexicogolfen
Vito-plattformen i amerikansk del av Mexicogolfen.
(Foto: Shell)

16. februar startet produksjonen på Vito-feltet i amerikansk del av Mexicogolfen.

Det Shell-opererte dypvannsfeltet Vito forventes å nå en topproduksjon på 100.000 fat oljeekvivalenter per dag. Equinor har 36,89 % eierandel i feltet.

Chris Golden - portrett
Chris Golden, landsjef i USA

– Vito er et førsteklasses felt i et viktig produksjonsområde for Equinor, sier Chris Golden, landsjef for USA.

– Mexicogolfen leverer noen av Equinors mest lønsomme fat, og bidrar til at vi kan møte samfunnets kritiske energibehov, samtidig som vi fortsetter innsatsen for reduserte utslipp på veien mot netto null i 2050, sier han.

Vito benytter en forenklet og kostnadseffektiv vertsplattformløsning som ble redesignet i 2015. Det nye designet kuttet CO2-utslippene med om lag 80 % gjennom feltets levetid, og reduserte kostnadene med mer enn 70 % sammenlignet med opprinnelig løsning. Utvinnbare ressurser fra Vito-feltet er anslått til rundt 290 millioner fat oljeekvivalenter.

Equinor satser på langsiktig verdiskapning i framtidens lavkarbonsamfunn. En optimalisert olje- og gassportefølje er en del av Equinors strategi for å oppnå sikker drift, høy verdiskapning og lave karbonutslipp.

Fakta om Vito

  • Ble funnet i 2009.
  • Ligger 120 kilometer sør for Venice, Louisiana, i Mississippi Canyon-området av Mexicogolfen.
  • Shell Offshore Inc., et datterselskap av Shell plc,er operatør (63,11 %) med Equinor (36,89 %) som partner.
  • Halvt nedsenkbar plattform med estimert produksjonskapasitet på 100.000 fat oljeekvivalenter per dag.
  • Havdypet i området er på om lag 1220 meter. Åtte havbunnsbrønner er boret til en dybde på 9500 meter.