Skip to content

Equinor selger oljeterminalen på Bahamas

(UTC)Last modified
South Riding Point-terminalen
Bilde nylig tatt av South Riding Point terminalen.

Equinor har inngått en avtale med Liwathon om salg av Equinors oljeterminal South Riding Point på øya Grand Bahama på Bahamas.

Terminalen ble kjøpt av Equinor i 2009 for at selskapet skulle kunne selge olje som hovedsakelig kom fra de amerikanske markedene.

Alex Grant - portrett
Alex Grant, direktør for Crude, Products and Liquids i Equinor.

– Etter at vi kjøpte South Riding Point-terminalen i 2009, har det vært store endringer i oljemarkedet i Nord-Amerika for Equinor, og selskapet har i stadig større grad solgt råolje til andre regioner i verden. Vi mener derfor at en ny eier vil ha bedre forutsetninger for å videreutvikle terminalen. Denne transaksjonen støtter vår strategi om å samle porteføljen vår rundt kjerneområdene, og gir oss muligheten til å bruke vår kapital der vi mener vi har en sterkere konkurransefordel. Liwathon vil nå overta eierskapet og starte en prosess for å starte opp igjen ordinær drift av South Riding Point-terminalen, sier Alex Grant, direktør for Crude, Products and Liquids i Equinor.

Liwathon vil overta ansvaret for de ansatte på South Riding Point-terminalen.

Avtalen er godkjent av myndighetene på Bahamas.

Ytterligere kommersielle detaljer om transaksjonen vil ikke bli offentliggjort.

Liwathon-gruppen er et integrert logistikk- og investeringsselskap. Selskapet driver i dag fire anlegg i Estland med en lagringskapasitet på over én million m3. Selskapet tilbyr en lang rekke tjenester innen håndtering, transport og lagring av flytende brennstoff, som selges over hele verden.

  • South Riding Point-terminalen, som ligger på øya Grand Bahama, ble satt i drift i 1973 og kjøpt av Equinor i 2009. Den samlede lagringskapasiteten er på 6,8 millioner fat.
  • I september 2019 ble South Riding Point-terminalen rammet av Dorian, en voldsom kategori 5-orkan, og fikk omfattende skader. Den førte også til et oljeutslipp, som påvirket terminalområdet og et skogsområde nordøst for terminalen.
  • Siden den gang har Equinor gjort et omfattende oppryddingsarbeid i nært samarbeid med myndighetene i Bahamas. Oppryddingen utenfor gjerdet ble ferdig i mars 2021, og omfattende prøver av grunnvannet utenfor terminalen har ikke vist noen tegn på forekomster av hydrokarboner.

Siste nyheter