Skip to content

Michael Lewis trer ut av Equinors styre

(UTC)
Equinors hovedkontor på Forus
Equinors hovedkontor på Forus
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)

Michael Lewis har meddelt at han trer ut av styret i Equinor ASA med virkning fra 16. mars 2023 for å unngå potensielle interessekonflikter som følge av hans utnevnelse som CEO i Uniper SE.

Hans tiltredelsesdato som CEO i Uniper SE har ikke blitt annonsert.

Valgkomiteen i Equinor vil igangsette arbeidet med å finne et nytt styremedlem og bedriftsforsamlingen kan om ønskelig foreta et suppleringsvalg når valgkomiteens innstilling er klar. Jarle Roth leder valgkomiteen i Equinor.

Kontaktpersoner:

  • Jarle Roth, leder av valgkomiteen
  • Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Equinor,
    Sissel Rinde, +47 412 60 584

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Siste nyheter