Skip to content

Equinor øker sin eierandel i Scatec

(UTC)
Solenergianlegget Apodi i Brasil
Solenergianlegget Apodi i Brasil
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor)

Equinor ASA (Equinor) har kjøpt 5.000.000 aksjer i Scatec ASA (Scatec) fra Scatec Innovation AS, tilsvarende 3,1 prosent av aksjene og stemmerettighetene, til en samlet kjøpesum på 305 millioner kroner.

Kjøpesummen per aksje er NOK 61. Sluttkursen 15. mars 2023 var NOK 64,18.

Pål Eitrheim - portrett
Pål Eitrheim, konserndirektør for Fornybar i Equinor
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor)

Etter transaksjonen eier Equinor totalt 25,776,200 aksjer i Scatec, noe som øker selskapets totale eierandel til 16,2 prosent av aksjene og stemmerettighetene.

– Som største aksjonær i selskapet har vi benyttet oss av denne muligheten til å kjøpe en ekstra 3,1% eierandel i Scatec, et ledende selskap innen fornybar energi i fremvoksende økonomier. Oppkjøpet samsvarer godt med vår disiplinerte tilnærming til vekst innen fornybar energi. Siden Equinor kjøpte sine første aksjer i Scatec i 2018, har vi fortsatt å jobbe konstruktivt med Scatecs ledelse, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Fornybar i Equinor.

I samarbeid med Scatec gikk Equinor inn i sitt første solenergiprosjekt i 2017 via Apodi-feltet i Brasil, etterfulgt av et nytt samarbeidsprosjekt i juni 2018 med Guanizul 2A i Argentina. De to selskapene er også partnere sammen med Hydro Rein i solenergiprosjektet Mendubim (531 MW) i Brasil.