Skip to content

Equinor ønsker OKEA velkommen som ny partner i Statfjord-området

(UTC)Last modified
Statfjord B-plattformen i Nordsjøen
Statfjord B-plattformen i Nordsjøen.
(Foto: Rune Meyer Amundsen / Equinor)

Equinor har inngått en avtale om å selge en andel på 28 prosent i PL037 (Statfjord-området) til OKEA med virkningsdato 1. Januar 2023.

Oppdatert 29. desember 2023:

Transaksjonen ble gjennomført 29. desember 2023 etter å ha fått nødvendige myndighetsgodkjenninger.

Det samlede vederlaget er USD 220 millioner, pluss et betinget betalingselement basert på olje- og gasspriser over en 3-årsperiode. En eierandel på 28% i PL037 gir 23,9% i Statfjord Unit, 28% i Statfjord Nord, 14% i Statfjord Øst Unit og 15,4% i Sygna Unit.

Camilla Salthe - portrett
Camilla Salthe, direktør for levetidsforlengelse for felt, FLX.
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor)

– Med denne transaksjonen fortsetter vi å optimalisere vår olje- og gassportefølje, og ønsker en industriell aktør med senfase-kompetanse velkommen inn i Statfjord-partnerskapet. Dette vil bidra til diversifisering og høy verdiskaping fra Statfjord-området i årene som kommer, sier Camilla Salthe, direktør for levetidsforlengelse for felt, FLX.

FLX er en enhet i Equinor som har ansvar for sikker og effektiv drift av senfaseanlegg gjennom nye måter å jobbe på.

– Sammen med de nylige oppkjøpene fra Wellesley i Norge, viser transaksjonen Equinors tilnærming til langsiktig porteføljeoptimalisering med høy kvalitet, sier Salthe.

I desember 2021 inngikk Equinor en avtale med Spirit Energy om kjøp av selskapets andeler i Statfjord-området. Kjøpet resulterte i at Equinor hadde en eierandel på 78,6 prosent i Statfjord Unit, mens Vår Energi hadde den gjenværende andelen. Etter transaksjonen med OKEA vil Equinor ha en en eierandel på 54,7 prosent og forblir operatør for Statfjord-feltet.

Siden produksjonsstart i 1979 har Statfjord produsert mer enn 5,1 milliarder fat oljeekvivalenter og skapt bruttoinntekter på over 1.675 milliarder kroner.

– Vi har fortsatt store forventninger til Statfjord, og ved å utvikle nye måter å jobbe på tar vi sikte på å forlenge levetiden på feltet frem mot 2040 og redusere utslippene med 50% innen 2030, sier Salthe.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget vanlig myndighetsgodkjenning, og forventes gjennomført i fjerde kvartal 2023.

Fakta om Statfjord-området

  • Statfjord-området omfatter følgende felt: Statfjord Unit (eller Statfjord main field), Statfjord Øst Unit, Statfjord Nord , Sygna Unit og Barnacle. Statfjord Unit omfatter plattformene Statfjord A, B og C. De øvrige feltene, med unntak av Barnacle, er havbunnsutbygginger knyttet opp mot hovedfeltplattformene. Equinor er operatør for alle feltene.
  • Feltrettighetshavere (partnere) etter transaksjonen vil bli som følger:
  • Statfjord Unit: Equinor Energy AS (40,17028%), Okea ASA (23,93123%), Vår Energi AS (21,36717%), Equinor UK Ltd (14.53131%)
  • Statfjord Øst Unit: Equinor Energy AS (29,25%), Petoro AS (30%), Vår Energi AS (20,55%), Okea ASA (14,0%), Idemitsu Petroleum Norge AS (4,8%), Wintershall DEA Norge AS (1,4%)
  • Statfjord Nord: Petoro AS (30%), Vår Energi AS (25%), Okea ASA (28,0%), Equinor Energy AS (17,0%)
  • Sygna Unit: Equinor Energy AS (28,025%), Petoro AS (30,0%), Vår Energi AS (20,995%), Okea ASA (15,4%), Idemitsu Petroleum Norge AS (4,32%), Wintershall DEA Norge AS (1,26%)

Siste nyheter