Skip to Content
no

Equinor presenterer første integrerte årsrapport

(UTC)Last modified
Montering av tårnstrukturer til Hywind Tampen flytende havvindpark
Montering av tårnstrukturer til Hywind Tampen flytende havvindpark, på Wergeland base i Gulen, Sogn og Fjordane.
(Foto: Jan Arne Wold / Equinor)

Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) publiserer den integrerte årsrapporten for 2022, der rapportering av finansielle resultater og bærekraftresultater kombineres.

– I 2022 fokuserte vi på å sikre trygge og pålitelige leveranser av energi. Invasjonen av Ukraina og Russlands bruk av energi som våpen, gjorde allerede stramme markeder mer ustabile, og hele organisasjonen har følt på det ansvaret som følger av å være den største leverandøren av gass til Europa. Samtidig fortsatte vi å levere på energiomstillingsplanen vår, sier Anders Opedal, konserndirektør for Equinor ASA.

Equinor publiserer en integrert rapport for 2022 som kombinerer rapportering av finansielle resultater og bærekraftresultater. Dette gjenspeiler at miljø-, samfunns- og styringsspørsmål er blitt viktigere for selskapets interessenter. I tråd med prinsippet for dobbel vesentlighet dekker rapporten de mest vesentlige temaene enten finansielt, eller på grunn av Equinors innvirkning på natur eller samfunn, eller begge.

Drift og finansielle resultater

I 2022 leverte Equinor sikker, trygg og pålitelig energiproduksjon, med lave utslipp fra driften. Frekvensen for alvorlige hendelser (SIF) i 2022 var 0,4, uendret fra 2021.

Anders Opedal - portrett
Anders Opedal, konserndirektør for Equinor ASA.
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor)

– Sikkerheten til alle som arbeider for Equinor er min viktigste prioritet. Det er oppmuntrende å se at antall alvorlige hendelser er det laveste noensinne. Vi vil fortsette å arbeide systematisk og samarbeide med andre energiselskaper og leverandører for å ivareta sikkerheten til alle våre medarbeidere, sier Opedal.

Equinor holdt fremdrift i tråd med strategien gjennom hele 2022, og fortsatte optimaliseringen av olje- og gassporteføljen, fremmet vekst med høy verdiskapning innen fornybar, og formet nye markeder innen lavkarbonløsninger. Equinor utviklet prosjektporteføljen og nådde flere industrielle milepæler. Gjenoppstart av produksjonen fra Hammerfest LNG og Peregrino-feltet og oppstart av nye Peregrino fase 2 i Brasil, Johan Sverdrup fase 2 og Njord forventes å bidra med høye volumer framover. Kraftproduksjonen fra Hywind Tampen startet, og alle turbinene i verdens største flytende vindpark forventes å komme i produksjon i 2023.

Equinors solide drift i 2022 leverte, og bidro til energisikkerhet. Egenproduksjonen av væsker og gass var på 2,039 millioner foe per dag, 2% lavere enn i 2021, påvirket av uttrekningen fra eiendeler i Russland. Gassproduksjonen på norsk sokkel økte med 8 % sammenlignet med 2021.

Equinor leverte et justert driftsresultat* på 74,9 milliarder USD og 22,7 milliarder USD etter skatt. Det rapporterte driftsresultatet var 78,9 milliarder USD og resultatet var 28,7 milliarder USD. De finansielle resultatene ble styrket av høyere priser på tvers av markeder sammenlignet med 2021, og spesielt høye priser og høyere produksjon av gass til Europa.

De sterke resultatene i 2022 førte også til høyere skattebetalinger. I 2022 betalte Equinor 45 milliarder USD i inntektsskatt, hvorav 44 milliarder USD ble betalt i Norge, hvor Equinor har den største andelen av sin virksomhet og inntjening.

Kapitaldisiplinen var fortsatt stram, og organiske investeringer* var på 8.1 milliarder USD for året. Sterkt finansielt resultat førte til en avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (RoACE)* på 55 % for 2022. Gjennom året styrket Equinor balansen ytterligere, og reduserte den justerte gjeldsgraden* fra negative 0,8 % ved utgangen av 2021 til negative 23,9 % ved utgangen av 2022.

I 2022 økte Equinor kapitaldistribusjonen til aksjonærene i tråd med rammeverket for kapitaldistribusjon som ble presentert i 2021. Samlet kapitaldistribusjon for 2022 var 13,7 milliarder USD, medregnet ekstraordinært utbytte og tilbakekjøp av aksjer.

Leverer på energiomstillingsplanen

Den integrerte årsrapporten omfatter Equinors resultater for viktige bærekraftsområder, og framdriften på energiomstillingsplanen. Planen ble lagt frem for rådgivende votering på generalforsamlingen i mai 2022, og 97,5% stemte for planen.

Equinors egne klimagassutslipp var 11,4 millioner tonn CO2e, en nedgang sammenlignet med 2021.

– Ambisjonen vår er å redusere egne utslipp med netto 50 % innen 2030, sammenlignet med 2015. I 2022 gjorde vi betydelige framskritt mot denne ambisjonen, og utslippene fra egenopererte felt er nå mer enn 30 prosent lavere enn i 2015, sier Opedal.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra Equinor-operert oppstrømsproduksjon, på 100 %-basis, var 6,9 kg per foe for 2022. Dette er litt under 7,0 kg CO2/foe i 2021, godt under Equinors mål på 8,0 kg CO2/foe i 2025 og gjennomsnittet i industrien på 16 kg CO2/foe. Scope 3-utslippene var 243 millioner tonn in 2022.

Equinor har som ambisjon at mer enn 30 prosent av årlig bruttoinvesteringer innen 2025, og mer enn 50 prosent innen 2030, skal gå til fornybar energi og lavkarbonløsninger. Selskapet er i rute mot 2025-ambisjonen, og bruttoinvesteringene økte til 14 % i 2022.

* * *

Den integrerte årsrapporten og underliggende rapporter som publiseres separat kan lastes ned fra equinor.com/reports.

Aksjonærer kan på www.equinor.com be om å få tilsendt en papirutgave av årsrapporten kostnadsfritt.

* * *

Alle tall er oppgitt i US dollar. Gjennomsnittlig daglig vekslingskurs for 2022, oppgitt i Equinors fjerdekvartalsrapport, for USD/NOK er 9,6245.

* * *

(*) Dette er non-GAAP måltall. For mer informasjon, se "Bruk og avstemming av non-GAAP måltall» " under "Tilleggsinformasjon"- i den integrerte årsrapporten.

* * *

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, direktør IR,
+47 918 01 791 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+47 412 60 584 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12