Skip to content

Equinor vil starte andre transje av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2023

(UTC)

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) vil etter generalforsamlingen 10. mai 2023 starte andre transje på om lag 1,67 milliarder USD av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2023, som annonsert i forbindelse med selskapets første kvartalsresultat 4. mai 2023.

Gjennomføring av tilbakekjøp fra mai 2023 til april 2024 er betinget av fornyet fullmakt fra generalforsamlingen den 10. mai 2023 til selskapets styre.

Andre transje av tilbakekjøpsprogrammet for 2023 på om lag 1,67 milliarder USD, inklusiv innløsning av aksjer fra den norske stat, vil bli avsluttet senest 25. juli 2023.

Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å redusere den utstedte aksjekapitalen i selskapet. Alle aksjer som blir tilbakekjøpt som en del av programmet, vil dermed bli slettet.

I henhold til avtale mellom Equinor og den norske stat, vil en forholdsmessig andel av den norske stats aksjer av andre transje bli innløst og slettet på generalforsamlingen i 2024, slik at statens eierandel i Equinor forblir uendret på 67%.

Tilbakekjøpsprogrammet for 2023 vil bli strukturert i transjer hvor Equinor vil kjøpe tilbake aksjer for et gitt beløp i USD over et avtalt tidsrom. Equinor inngår for andre transje en irreversibel avtale med en tredjepart som vil foreta tilbakekjøp av aksjer uavhengig av selskapet.

I andre transje for 2023, vil aksjer for omkring USD 550 millioner bli kjøpt i markedet, noe som gjør at total andre transje er omkring USD 1,67 milliarder inkludert den norske stats andel.

Gjennomføring av ytterligere transjer av tilbakekjøpsprogrammet for 2023 vil bli meddelt til markedet.

Ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet og den andre transjen:

Andre transje av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2023 er betinget av en fullmakt til selskapets styre til å kjøpe tilbake egne aksjer, gitt på generalforsamlingen 10. mai. I henhold til autorisasjon foreslått til generalforsamlingen er det høyeste antallet aksjer som kan kjøpes i markedet 94 millioner, den laveste prisen som kan betales for en aksje er 50 kroner, og den høyeste prisen er 1.000 kroner. Fullmakten er gyldig fram til den ordinære generalforsamlingen i 2024, men ikke lengre enn 30. juni 2024.

Som beskrevet i innkallingen til generalforsamling i 2023, vil en avtale mellom Equinor og den norske stat regulere statens deltakelse i tilbakekjøpsprogrammet: Staten vil stemme for kansellering av aksjer som er kjøpt i henhold til fullmakten og for innløsning av et forholdsmessig antall av statens aksjer for å opprettholde eierandelen i selskapet. Prisen som skal betales til staten for innløsning av aksjer skal være det volumveide gjennomsnittet av prisen som ble betalt av Equinor for aksjer kjøpt i markedet, pluss en rentekompensasjon, justert for utbyttebetalinger, i perioden fram til det endelige oppgjøret med staten er fullført.

I den andre transjen i 2023 vil aksjer bli kjøpt på Oslo Børs og potensielt andre handelsplattformer innen EØS. Transaksjonene vil bli gjennomført i henhold til gjeldende safe harbour-vilkår, og som fastsatt i den norske verdipapirhandelloven av 2007, EU Commission Regulation (EC) nr. 2016/1052, og Oslo Børs’ retningslinjer for tilbakekjøpsprogram og kursstabilisering, februar 2021. Det vil ikke bli foretatt aksjekjøp i USA eller knyttet til Equinors American Depositary Receipts.

Selskapets styre vil foreslå for den ordinære generalforsamlingen i 2024 å slette aksjer kjøpt i andre transje, samt innløse og slette et forholdsmessig antall av statens aksjer. Aksjer kjøpt tilbake i påfølgende transjer av 2023 programmet, inklusiv en forholdsmessig andel av statens aksjer, vil følge en tilsvarende prosess på selskapets generalforsamling i 2024.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktpersoner

Investor relations
Bård Glad Pedersen, direktør, Investor Relations,
+ 47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+ 47 412 60 584

Siste nyheter