Skip to content

Informasjon angående kontantutbytte for første kvartal 2023

(UTC)

Nøkkelinformasjon vedrørende foreslått kontantutbytte og ekstraordinært utbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) for første kvartal 2023.

Kontantutbyttebeløp: 0,30

Ekstraordinært utbyttebeløp: 0,60

Annonsert valuta: USD

Siste dag inklusive: 11. august 2023

Ex-dato: 14. august 2023

Record date (eierregisterdato): 15. august 2023

Betalingsdato: 25. august 2023

Øvrig informasjon: Kontantutbytte og ekstraordinært utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 21. august 2023.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.