Skip to content

Meldepliktig handel

(UTC)

En primærinnsider i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har kjøpt aksjer i Equinor ASA:

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA, har den 4. mai 2023 kjøpt 3287 aksjer i Equinor ASA til en pris per aksje på 304,2 kroner.

Detaljer om kjøpet av aksjer følger av vedlegget til denne meldingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter EU Market Abuse Regulation, jf. verdipapirhandelloven § 3-1, samt verdipapirhandelloven §5-12.

Siste nyheter