Skip to content

Equinor og partnerne kunngjør endelig investeringsbeslutning for BM-C-33 i Brasil

(UTC)

Equinor (operatør), Repsol Sinopec Brasil og Petrobras har tatt en investeringsbeslutning om å bygge ut BM-C-33-prosjektet i Brasil. Investeringen er på om lag 9 milliarder USD.

BM-C-33 ligger i Campos-bassenget, og består av tre ulike pre-salt funn – Pão de Açúcar, Gávea og Seat. De inneholder utvinnbare reserver av gass og olje/kondensat på over én milliard fat oljeekvivalenter (foe).

Konseptet som er valgt for BM-C-33 er basert på produksjon fra brønner som skal kobles til et flytende produksjons- og lagerskip, der olje/kondensat og gass vil bli behandlet, og tilrettelagt for salg.

Gruppebilde: Jean Paul Prates (t.v.), Veronica Coelho, Alejandro Ponce og Thiago Penna
Jean Paul Prates, konsernsjef for Petrobras, Veronica Coelho, Equinors landsjef i Brasil, Alejandro Ponce, konsernsjef for Repsol Sinopec Brasil, og Thiago Penna, Equinors prosjektdirektør for BM-C-33.
(Foto: Aline Massuca / Equinor)

Produksjons- og lagerskipets produksjonskapasitet er på 16 millioner kubikkmeter gass per dag, med en gjennomsnittlig eksport på 14 Mm3/dag. Planlagt oppstart er i 2028.

– Investeringsbeslutningen for BM-C-33 er en viktig milepæl for partnerne og for Equinor. Sammen med partnere og leverandører har vi utviklet et betydningsfullt prosjektsom vil forsyne Brasil med energi for å møte landets økende energibehov og skape verdi for eiere og samfunnet samt bidra til lokal næringsutvikling. Brasil er et av Equinors kjerneområder, og investeringen i BM-C-33 understreker den strategiske betydningen av vår brasilianske portefølje, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Geir Tungesvik (t.v.) og Veronica Coelho - portretter
Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor, og Veronica Coelho, Equinors landsjef i Brasil.

– BM-C-33 er et av hovedprosjektene i landet for å levere nye gassvolumer, nye forsyninger av innenlandsk gass, og er et viktig bidrag til den videre utviklingen av det innenlandske gassmarkedet. Gasseksporten kan utgjøre15 % av den totale forventede gassetterspørselen ved prosjektets oppstart. Prosjektet vil også bidra til energisikkerhet og økonomisk utvikling, og skape nye lokale arbeidsplasser, sier Veronica Coelho, Equinors landsjef i Brasil.

Teknologi og lavkarbontiltak er nøkkelfaktorer i prosjektet

BM-C-33 blir Equinors andre flytende produksjons- og lagerskip i Brasil med et kombinert gassturbinsystem, noe som vil gi en betydelig reduksjon i CO2-utslipp i driftsfasen.

Teknologien skal også brukes på Bacalhau i Santos-bassenget, og den kombinerer en gassturbin med en dampturbin for å utnytte overskuddsvarmen som ellers ville gått tapt. Ved å innføre denne teknologien på BM-C-33 vil gjennomsnittlig CO2-intensitet gjennom feltets levetid være under 6 kilo per fat oljeekvivalenter.

BM-C-33 blir det første prosjektet i Brasil som skal behandle gass til havs og sende den inn på det nasjonale fellesnettet uten videre prosessering på land. Salgsgassen skal etter planen eksporteres gjennom en undervanns gassrørledning på 200 kilometer fra produksjons- og lagerskipet til Cabiúnas i byen Macaé, som ligger i delstaten Rio de Janeiro. Væsker skal etter planen losses på skytteltankere.

Fakta om BM-C-33

  • Partnere: Equinor 35 % (operatør), Repsol Sinopec Brasil 35 %, Petrobras 30 %.
  • Funnene ble gjort av Repsol Sinopec i 2010.
  • Equinor ble operatør i 2016.
  • Blokken ligger i Campos-bassenget i det brasilianske pre-salt-området.
  • Lisensområdet ligger om lag 200 km fra land, i et område med havdyp på inntil 2900 meter.
  • Det inneholder utvinnbare gassog olje-/kondensatreserver på over 1 milliard foe.
  • Gasseksportkapasiteten er på 16 MSm3/sd. Det kan utgjøre 15 % av etterspørselen etter gass i Brasil ved oppstart.
  • Produksjons- og lagerskipets kapasitet er på om lag 126.000 fat/dag.
  • Forventet produksjonsoppstart er i 2028.

Siste nyheter