Skip to content

Meldepliktig handel

(UTC)

En primærinnsider i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har solgt aksjer i Equinor ASA:

Jannik Lindbæk, konserndirektør i Equinor ASA, har den 15. mai 2023 solgt 3500 aksjer i Equinor ASA til en pris per aksje på 300,50 kroner.

Detaljer om salget av aksjer følger av vedlegget til denne meldingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter EU Market Abuse Regulation, jf. verdipapirhandelloven § 3-1, samt verdipapirhandelloven §5-12.

Siste nyheter