Skip to Content
no

Gjennomført kapitalnedsettelse i forbindelse med tilbakekjøp av aksjer

(UTC)Last modified

I tråd med formålet for tilbakekjøpsprogrammet som ble gjennomført av Equinor ASA i fire transjer i perioden 16. mai 2022 til 20. mars 2023, vedtok den ordinære generalforsamlingen i Equinor ASA 10. mai 2023 at selskapets aksjekapital skal reduseres med NOK 430.913.885 fra NOK 7.938.675.397,50 til NOK 7.507.761.512,50, ved sletting eller innløsning av totalt 172.365.554 aksjer.

Kreditorfristen for kapitalnedsettelsen er utløpt og kapitalnedsettelsen ble gjennomført i Foretaksregisteret 27. juni 2023.

Etter gjennomføring av kapitalnedsettelsen er selskapets aksjekapital NOK 7.507.761.512,50 fordelt på 3.003.104.605 aksjer.

Kontaktpersoner

Investorrelasjoner

  • Bård Glad Pedersen, direktør for investorrelasjoner,
    +47 918 01 791

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12