Skip to content

Equinor vil starte tredje transje av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2023

(UTC)

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) vil den 27. juli 2023 starte tredje transje av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2023 på om lag 1,67 milliarder USD, som annonsert i selskapets kvartalsrapport for andre kvartal 2023, 26. juli 2023.

Tredje transje av tilbakekjøpsprogrammet for 2023 på om lag 1,67 milliarder USD, inklusive aksjer som vil bli innløst fra den norske stat, vil avsluttes senest 26. oktober 2023.

Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å redusere den utstedte aksjekapitalen i selskapet. Alle aksjer som blir tilbakekjøpt som en del av programmet, vil dermed bli slettet.

I henhold til avtale mellom Equinor og den norske stat, vil en forholdsmessig andel av den norske stats aksjer av tredje transje bli innløst og slettet på generalforsamlingen i 2024, slik at statens eierandel i Equinor forblir uendret på 67%.

For den tredje transjen for 2023, inngår Equinor en irreversibel avtale med en tredjepart som vil foreta tilbakekjøp av aksjer basert på egne handelsbeslutninger, uavhengig av selskapet.

I den tredje transjen vil aksjer for inntil om lag 550 millioner USD bli kjøpt i markedet, noe som vil gi en samlet tredje transje på om lag 1,67 milliarder USD, inkludert aksjer som vil bli innløst fra den norske stat.

Gjennomføring av ytterligere transjer av tilbakekjøpsprogrammet for 2023 vil bli meddelt markedet.

Ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet og den tredje transjen:

Tredje transje av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2023 er basert på en fullmakt til selskapets styre for å kjøpe tilbake egne aksjer, gitt på generalforsamlingen 10. mai 2023. I henhold til fullmakten er det høyeste antallet aksjer som kan kjøpes i markedet 94 millioner, den laveste prisen som kan betales for en aksje er 50 kroner, og den høyeste prisen er 1.000 kroner. Fullmakten er gyldig fram til den ordinære generalforsamlingen i 2024, men uansett ikke lengre enn 30. juni 2024.

En avtale mellom Equinor og den norske stat regulerer statens deltakelse i tilbakekjøpsprogrammet: på generalforsamlingen i 2024 vil staten stemme for kansellering av aksjer som er kjøpt i markedet i henhold til fullmakten, og for innløsning og kansellering av et forholdsmessig antall av statens aksjer for å opprettholde eierandelen i selskapet. Prisen som skal betales til staten for innløsning av aksjer skal være det volumveide gjennomsnittet av prisen som ble betalt av Equinor for aksjer kjøpt i markedet, pluss en rentekompensasjon, justert for eventuelle utbyttebetalinger.

I den tredje transjen i 2023 vil aksjer bli kjøpt på Oslo Børs og potensielt andre handelsplattformer innenfor EØS. Transaksjonene vil bli gjennomført i henhold til gjeldende safe harbour-vilkår, og som fastsatt i den norske verdipapirhandelloven av 2007, EU Commission Regulation (EC) nr. 2016/1052, og Oslo Børs’ retningslinjer for tilbakekjøpsprogram og kursstabilisering fra februar 2021.

Selskapets styre vil foreslå for den ordinære generalforsamlingen i 2024 å slette aksjer kjøpt i denne tredje transjen, samt innløse og slette et forholdsmessig antall av statens aksjer. Aksjer kjøpt tilbake i påfølgende transjer av 2023 programmet, inklusiv en forholdsmessig andel av statens aksjer, vil følge en tilsvarende prosess med innløsning og sletting på selskapets generalforsamling i 2024.

Disse opplysningene er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, direktør, Investor Relations,
+47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+47 412 60 584

Siste nyheter