Skip to content

Energieffektivisering skal kutte utslipp på Statfjord C

(UTC)
Statfjord C-plattformen i Nordsjøen
Statfjord C-plattformen i Nordsjøen
(Foto: Harald Pettersen / Equinor)

Equinor og partnerne skal erstatte to gassturbiner med gjenvinning av varme for elektrisk kraftproduksjon. Det vil redusere utslippene fra produksjonen med 95.000 tonn CO2 årlig.

Statfjord C skal legge om sin kraftløsning for å kutte utslipp. En ny dampturbin skal produsere strøm ved hjelp av overskuddsvarme fra to gasskompressorer.

Det effektiviserer energiforbruket og kutter 25% av de årlige CO2-utslippene fra produksjonen på Statfjord C, tilsvarende utslipp fra 50.000 biler.

– Det er første gang denne løsningen tas i bruk på et felt i drift på norsk sokkel. Jeg er stolt av de ansatte og leverandørene våre som har jobbet innovativt med å effektivisere energibruken på plattformen. Dette er et viktig bidrag for å forlenge feltets levetid til 2040, sier Camilla Salthe, direktør for felt i senfase i Equinor.

Camilla Salthe (left) and Ketil Rongved - portraits
Camilla Salthe, Equinor’s senior vice president for Field Life eXtension (FLX), and Ketil Rongved, Equinor’s vice president for FLX projects.

Den nye dampturbinen vil gi kostnadseffektive utslippskutt og oppstart planlegges i 2026.

– Tidligere er varmegjenvinning for elektrisk kraftproduksjon tatt i bruk på nye felt, både på norsk sokkel og internasjonalt. Nå tas løsningen for første gang i bruk på et modent felt i produksjon. Det er utviklingen av lavvektsløsninger som gjør det mulig, sier Ketil Rongved, direktør for prosjekter for felt i senfase i Equinor.

Prosjektet innebærer også elektrifisering av vanninjeksjon og kutt av utslipp knyttet til andre kraftkrevende prosesser på Statfjord C. Prosjektet som kalles «FLX Future Energy» ble besluttet av Statfjord-partnerskapet i juli.

Dette prosjektet kommer i en rekke utslippskutt fra produksjonen på Statfjord. Blant annet har en varmegjenvinningsenhet på Statfjord B siden 2021 kuttet årlige CO2-utslipp med 20.000 tonn hvert år.

Fakta

Field Life eXtension (FLX) er en enhet i Equinor som er ansvarlig for senfasefelt. Enheten skal optimalisere drift og økonomi gjennom nye måter å jobbe på, med sikkerhet som høyeste prioritering.

Den tekniske løsningen i «FLX Future Energy» prosjektet krever ikke kraft fra land. Løsningen kalles LWBC (low weight bottoming cycle). Ved å innføre dette på Statfjord C vil to av de eksisterende gassturbinene kunne stenges. Prosjektet vil sikre at Statfjord C kan levere olje og gass med en fjerdedel lavere karbonavtrykk (25 prosent reduksjon av totale utslipp).

I 2021 ble det installert en ny gjenvinningsenhet for spillvarme (Waste Heat Recovery Unit - WHRU) på Statfjord B, noe som reduserte plattformens CO2-utslipp med 20.000 tonn per år.

Partnerne i Statfjord Unit: Equinor Energy AS (40,17028%), Okea ASA (23,93123%)*, Vår Energi ASA (21,36717%), Equinor UK Ltd (14.53131%)

*Avhengig av myndighetsgodkjenning

Siste nyheter