Skip to content

Utbygging av Rosebank-feltet i Storbritannia

(UTC)Last modified
Produksjons- og lagerskipet Petrojarl Knarr
Produksjons- og lagerskipet Petrojarl Knarr
(Foto: Altera)

Equinor og Ithaca Energy har tatt en investeringsbeslutning for å gå videre med Rosebank-utbyggingen på britisk sokkel, og vil investere 3,8 milliarder USD i fase 1.

The North Sea Transition Authority (NSTA) ga tillatelse til utbygging av feltet 27. september.

Geir Tungesvik - portrett
Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor
(Foto: Sheyda Aalgaard / Equinor)

– Utbygging av Rosebank-feltet vil bidra til å styrke vår posisjon som en bred energipartner til Storbritannia, samtidig som vi optimaliserer vår olje- og gassportefølje, og øker energiforsyningen i Europa. Rosebank gir mulighet til å bygge ut et felt på britisk sokkel som vil gi betydelige ringvirkninger i Skottland og Storbritannia, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Rosebank-feltet ligger om lag 130 kilometer nordvest for Shetlandsøyene på ca.1100 meters dyp. Utvinnbare ressurser er anslått til over 300 millioner fat olje for fase 1 og 2, der estimatet for fase 1 utgjør 245 millioner fat olje.

Feltet vil bli bygd ut med havbunnsbrønner som er knyttet opp mot et oppgradert flytende produksjons- og lagerskip (FPSO). Produksjonen skal etter planen starte i 2026-2027. Oljen vil bli fraktet til raffinerier med skytteltankere, mens gassen vil bli eksportert i rør til Skottland gjennom West of Shetland Pipeline System.

Philippe Mathieu - portrett
Philippe Mathieu, konserndirektør for Leting og produksjon internasjonalt i Equinor.
(Foto: Sheyda Aalgaard / Equinor)

– Vi er fornøyde med å gå videre med Rosebank-feltet sammen Ithaca Energy, sier Philippe Mathieu, konserndirektør for Leting og produksjon internasjonalt i Equinor.

– Denne utbyggingen styrker vår internasjonale virksomhet ytterligere, og vi ser fram til å samarbeide tett med vår partner og våre leverandører for å bygge ut og drive Rosebank-feltet med lavest mulig karbonavtrykk, samtidig som vi skaper mest mulig verdi for samfunnet i form av britiske investeringer, lokale arbeidsplasser og energisikkerhet, sier Mathieu.

Produksjons- og lagerskipet er klargjort for elektrifisering, og Equinor samarbeider med myndigheter og industri for å finne en regional løsning for kraft fra land til Rosebank og nærliggende felt for å minimalisere karbonutslipp fra produksjonen.

Ifølge en uavhengig samfunnsøkonomisk rapport fra Wood Mackenzie og Voar Energy anslås det at Rosebank vil skape 8,1 milliarder GBP i samlede direkte investeringer, hvorav 78 % sannsynligvis vil bli investert i virksomhet basert i Storbritannia. Prosjektet forventes å støtte om lag 1.600 arbeidsplasser i den mest aktive byggefasen, og vil fortsette å støtte om lag 450 arbeidsplasser i Storbritannia gjennom feltets levetid.

Arne Gürtner - portrett
Arne Gürtner, direktør for Equinors oppstrømsvirksomhet i Storbritannia.
(Foto: Michal Wachucik / Equinor)

– Vi vet at verden må gå over til nye og renere energisystemer, og våre brede energiinvesteringer i Storbritannia støtter dette. Men samtidig som vi gjøre dette vil det fortsatt være behov for olje og gass, som i dag dekker 76 % av Storbritannias energibehov. Vår beslutning om å gå videre med Rosebank-utbyggingen er resultatet av arbeidet og samarbeidet med våre ansatte, partnere, myndigheter, reguleringsorganer og andre interessenter, for å sikre at denne utbyggingen kan bidra til å dekke dette kontinuerlige behovet med lavest mulige karbonfotavtrykk, sier Arne Gürtner, direktør for Equinors oppstrømsvirksomhet i Storbritannia.

TechnipFMC er tildelt kontrakten for integrert prosjektering, anskaffelse, bygging og installasjon (iEPCI™) av produksjonssystemer på havbunnen, kontrollkabler, stigerør og strømningsrør, med en anslått verdi på 500 millioner USD for den delen som blir utført i Storbritannia. TechnipFMC har anslått at mer enn halvparten av kontraktsverdien vil bli skapt gjennom lokal virksomhet i hele Storbritannia, med en stor andel i Skottland.

Prosjektstyrings- og prosjekteringsvirksomhet vil hovedsakelig bli utført i Aberdeen, og ventiltre-systemer vil bli produsert i Dunfermline. Kontrollkabler vil bli produsert i Newcastle, rørledninger vil bli tilvirket i Evanton, og hovedsted for mobilisering av fartøy vil også være i Storbritannia. I tillegg vil flere andre fabrikasjonssteder i Storbritannia bidra til prosjektet.

Odfjell Drilling er tildelt riggkontrakt, med en anslått verdi på 328 millioner USD, inklusivt integrerte tjenester, modifikasjoner og opsjoner. Den mobile riggen Deepsea Atlantic vil etter planen starte borekampanjen på syv brønner i andre kvartal av 2025, og i tillegg er det opsjoner på fire enkeltbrønner.

Altera er tildelt kontrakt for leie samt nødvendige oppgraderinger av et eksisterende produksjons- og lagerskip, og en drifts- og vedlikeholdskontrakt knyttet til Petrojarl Knarr. Produksjons- og lagerskipet vil bli utplassert på Rosebank-feltet på fast kontrakt i ni år, med opsjoner på inntil totalt 25 år.

Equinor har vært en pålitelig energipartner for Storbritannia i 40 år gjennom stabil forsyning av olje og gass, utvikling av havvindindustri og nyskapende løsninger for avkarbonisering av den britiske økonomien. I dag leverer Equinor 29 % av naturgassen til Storbritannia og 15 % av oljen. Equinor planlegger å investere over 10 milliarder GBP i Storbritannia innen 2030, og skape over 5000 kompetansekrevende jobber innen havvind, karbonfangst og -lagring (CCS), hydrogen, batterilagring samt olje og gass.

Rosebank-utbyggingen

  • Rosebank-feltet, med Equinor som operatør, er et olje- og gassfelt som ligger om lag 130 km vest for Shetlandsøyene på britisk sokkel.
  • Rosebank-partnere: Equinor (80 %) og Ithaca (20 %).
  • Rosebank er planlagt utbygd i to faser.
  • Rosebank-utbyggingen er optimalisert for å redusere karbonutslipp, og et oppgradert produksjons- og lagerskipe (FPSO) vil bli klargjort for framtidig elektrifisering.
  • Med elektrifisering anslås det at karbonintensiteten oppstrøms gjennom Rosebanks levetid kan reduseres fra 12 kg til om lag 3 kg CO2/foe.
  • Forventede utvinnbare ressurser er på over 300 millioner fat olje for fase 1 og 2.
  • Produksjon fra feltet vil skje gjennom havbunnsbrønner knyttet til et oppgradert produksjons- og lagerskip for prosessering og lossing på Rosebank-feltet.
  • Produksjons- og lagerskipets kapasitet er på om lag 70.000 fat olje/dag.
  • Produksjonen på Rosebank skal etter planen starte i 2026-2027.