Skip to Content
no

Verdens største havvindpark Dogger Bank har startet å produsere

(UTC)Last modified
Havvindparken Dogger - og et støttefartøy
Når Dogger Bank er ferdigstilt vil det være verdens største havvindpark
(Foto: Dogger Bank Wind Farm)

Viktig milepæl for Storbritannias energisikkerhet nådd med oppstart av kraftproduksjonen fra verdens største havvindpark.

Dogger Bank er nå knyttet opp mot strømnettet i Storbritannia og har begynt å eksportere elektrisitet til land. Dette er en viktig milepæl i utviklingen av havvindbransjen og omstillingen til et renere, sikrere energisystem.

Den 3,6 GW store havvindparken blir bygget i britisk farvann 70 nautiske mil (130 kilometer) utenfor Yorkshire. Utbyggingen skjer i tre faser på 1,2 GW hver, kalt Dogger Bank A, B og C. Kraftproduksjonen fra første turbin har nå startet. Her blir kraft overført til strømnettet i Storbritannia via Dogger Banks anlegg for høyspent likestrømsoverføring (HVDC). Dette er første gang HVDC-teknologi brukes i en britisk vindpark.

Produksjonen startet etter installering av den første av GE Vernovas Haliade-X-turbiner på 13MW, en av verdens største og kraftigste. Dette er første gang en Haliade-X-enhet blir spenningssatt til havs. Hver rotasjon av de 107 meter lange bladene kan produsere nok energi til å forsyne et gjennomsnittlig britisk hjem med elektrisitet i to dager.

Equinor blir operatør for driftsfasen av Dogger Bank gjennom anleggets forventede levetid på 35 år. Drift og vedlikehold vil bli utført fra den nylig åpnede driftsbasen i Port of Tyne. Rundt 400 personer vil holde til på basen.

Vindturbin - havvindparken Dogger Bank
Vindturbin - havvindparken Dogger Bank
(Foto: Dogger Bank Wind Farm)

Dogger Bank ligger rundt 130 km utenfor kysten av Yorkshire, og vil dekke et område som er nesten like stort som Stor-London og dobbelt så stort som byen New York. Når anlegget er ferdig, vil det, med en kapasitet på 3,6 GW og 277 turbiner, kunne forsyne strømforbruket tilsvarende seks millioner britiske hjem årlig.

Oppstarten markerer det som til slutt vil bestå av 277, 260 meter høye vindturbiner. Installering og klargjøring av den enkelte turbin vil pågå kontinuerlig frem til full produksjon planlagt i 2026.

Når Dogger Bank er ferdigstilt vil det være verdens største havvindpark, mer enn dobbelt så stor som den største vindparken i drift i dag.

Rishi Sunak, statsminister Storbritannia:

– Havvind er helt avgjørende for å produsere fornybar energi som effektivt kan gi strøm til britiske hjem fra britiske havområder.

– Jeg er stolt av at Storbritannia allerede er ledende på å nå målet om nullutslipp i 2050. Ved å doble innsatsen på utvikling av nye grønne industrier for fremtiden, vil vi kunne oppnå dette målet på en måte som både er pragmatisk og ambisiøs.

– Derfor er det fantastisk å se verdens største havvindpark Dogger Bank produsere strøm for første gang i dag fra britiske farvann. Denne kraften vil ikke bare forsterke vår energisikkerhet, den vil også skape jobber, redusere strømregningen og gjøre at vi holder stø kurs mot netto nullutslipp.

Dogger Bank utvikles og bygges i et fellesprosjekt (JV) mellom Equinor, SSE Renewables og Vårgrønn (et fellesforetak mellom Eni Plenitude og HitecVision). SSE Renewables er operatør for utviklings- og byggefasen, mens Equinor blir operatør for vindparken i den forventede levetiden. Vårgrønn bidrar med spesialisert havvindkompetanse til prosjektet. Flere norske leverandører har levert til Dogger Bank inkludert Aibel, Edda Wind, Seaway 7, Nordic Steel og VARD.

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor
Anders Opedal, konsernsjef i Equinor
(Foto: Sheyda Aalgaard / Equinor)

Anders Opedal, Equinors konsernsjef:

– Dogger Bank, verdens største havvindpark, viser det beste av hva havvindnæringen kan tilby, med innovative teknologier, langsiktige arbeidsplasser, økonomisk vekst og sikring av strømforsyningen i stor skala. Oppstarten på Dogger Bank er et resultat av godt samarbeid mellom myndigheter, prosjektpartnere, leverandører og lokalsamfunn.

– Et gigantisk fornybarprosjekt som Dogger Bank vil utgjøre et industrielt knutepunkt for havvind i Nordsjøen. I Equinor kommer vi til å bruke erfaringene fra både utviklingen og fremtidig drift av Dogger Bank i arbeidet med å utvikle havvind i Norge.

– Vår målsetting er at utbygging av havvind i Norge, som i Storbritannia, skal tilføre ny fornybar energi, skape nye arbeidsplasser og bidra til å kutte utslipp.

Alistair Phillips-Davies, konsernsjef for SSE:

– Det har vært mye snakk om behovet for å bygge opp lokal energiforsyning, men vi gjør tiltak i stor skala. Dogger Bank vil gi en betydelig økning av britisk energisikkerhet, prisgunstig energi og lederskap i å håndtere klimaendring. Det er akkurat slik vi bør løse energikrisen.

– Men det er også en milepæl for den globale havvindbransjen, ved at Dogger Bank viser hva som kan oppnås når politikere, investorer, industri og lokalsamfunn samarbeider for å oppnå noe ekstraordinært.

– Innovasjon som dette banebrytende prosjektet har utviklet, vil også bety at framtidige utviklingsprosjekter kan bygges raskere og mer effektivt, og framskynde omstillingen til ren energi. Nå er selvfølgelig utfordringen å framskynde den neste bølgen av disse prosjektene, og vi ser fram til å samarbeide med ulike myndigheter for å oppnå dette så snart som mulig.

Olav Hetland, konsernsjef for Vårgrønn:

– Milepælen med oppstart av kraftproduksjonen fra Dogger Bank viser at havvind er klar til å drive Europas energiomstilling.

– Vi i Vårgrønn tar nå med oss vår erfaring fra Dogger Bank inn i våre andre prosjekter. Dogger Bank har spesielt mange likhetstrekk med Sørlige Nordsjø II-prosjektet i Norge, hvor Vårgrønn er prosjektleder for Brigg Vind-konsortiet. På Utsira Nord viderefører vi vårt samarbeid med Equinor fra Dogger Bank. Her har vi ambisjon om å levere flytende havvind, som det eneste helnorske konsortiet.

– Dogger Bank er et ledende eksempel på hvordan havvindparker leverer mye mer enn fornybar energi. Prosjektet har bidratt til å bygge industri og skape lokale arbeidsplasser og vil fortsette å gjøre det i flere tiår. Å maksimere disse positive lokale ringvirkningene av havvindprosjekter er avgjørende for å opprettholde sterk støtte til havvind og energiomstillingen.

Vindturbin og støttefartøy i havvindparken Dogger Bank
Dogger Bank ligger rundt 130 km utenfor kysten av Yorkshire
(Foto: Dogger Bank Wind Farm)

Verdens første i sitt slag

Dogger Bank-prosjektet har levert flere «verdens første» i sitt slag i forsyningskjeden som vil framskynde tempoet i utviklingen av framtidige havvindprosjekter betydelig.

GE Vernovas nye turbinteknologi på 13MW Haliade-X turbinteknologi ble ferdigstilt av teknisk ekspertise om bord på Jan De Nul sin nyeste oppjekkbare installasjonsfartøy, Voltaire. Med en løftekapasitet på 3200 tonn er Voltaire det største oppjekkbare installsjonsfartøyet i sitt slag og det første ultra lavutslipps-fartøyet av denne typen.

Det er også første gang det benyttes HVDC overføringsteknologi til å knytte seg på det det britiske strømnettet. Det inkluderer også installasjon av verdens første ubemannede HVDC transformatorstasjon til havs og markerer også førstegangs bruk av Hitachi Energys HVDC Light-system®, som ble gjennomført på rekordtid (38 måneder) med de høyeste sikkerhets- og kvalitetsstandarder.

GE Vernova Offshore Winds konsernsjef Jan Kjaersgaard:

– Vi er glade for å ha spenningssatt den første Haliade-X-turbinen til havs som en del av vindparken Dogger Bank, og vi vil gratulere kundene og takke alle partnerne for å ha nådd denne viktige milepælen.Ambisjonen til GE Vernova er å elektrifisere verden samtidig som vi arbeider for å avkarbonisere den. Vi er stolte over å ha kunnet levere den første av neste generasjon turbiner på 13MW + til dette historiske prosjektet, og styrke den kritiske rollen til teknologisk innovasjon for å møte utfordringene knyttet til klimaendring.

Jan Van Impe, leder av Jan De Nul Offshore Renewables i Jan De Nul Group:

- Vår Voltaire har i dag bevist at størrelsen og egenskapene til Dogger Bank-turbinene er den perfekte utfordringen for dette toppmoderne oppjekkbare installasjonsfartøyet. Vi er glade for å ha installert den aller første GE Haliade-X-turbinen til havs på Dogger Bank på en bærekraftig og effektiv måte, og vi ser fram til å arbeide videre sammen med industrilederne SSE Renewables, Equinor og Vårgrønn for å videreføre energiomstillingen i det britiske energimarkedet.

Claudio Facchin, konsernsjef, Hitachi Energy:

– Den nødvendige energiomstillingen krever sterkt samarbeid, nye forretningsmodeller og globale standarder. Vi er stolte over å være teknologipartner for vindparkprosjektet Dogger Bank, med HVDC som kraftmultiplikator for omstillingen til ren energi, noe som øker tilgangen til et energisystem som er mer bærekraftig, fleksibelt og sikkert. Dagen i dag er en viktig milepæl for å sikre energien Storbritannia har behov for i framtiden, noe som er muliggjort av framsynte partnere som SSE, Equinor og Vårgrønn, som har gjort Storbritannia til en leder i omstillingen til ren energi.

Roisin Quinn, direktør i National Grid:

– Det er en betydelig prestasjon og milepæl når Dogger Bank starter kraftforsyningen til strømnettet. I full drift som verdens største vindpark vil den spille en viktig rolle i forsyningen av grønn, egenprodusert energi til Storbritannia. Vi er stolte over å ha bidratt til å styrke Creyke Beck omformerstasjon for sikker tilkobling av ren kraft til nettverket og videre til hjem og virksomheter i landet.

Skaper lokale arbeidsplasser

Mer enn 2000 arbeidsplasser i Storbritannia er skapt eller støttes av byggingen og driften av Dogger Bank. Mange av disse er basert i Nord-England hvor prosjektets forsyningskjede skaper langsiktige muligheter for folk som er i begynnelsen av sin karriere og mer erfarne arbeidstakere som går fra andre bransjer til fornybar energi.

RenewableUKs konsernsjef Dan McGrail:

– Omfanget av Dogger Bank viser at havvind blir sentralt i Storbritannias fornybarsystem når vi skifter fra dyr importert fossil energi til å sikre billig lokal kraft.

– Dette gigantiske innovative fornybarprosjektet er et betydelig steg framover for Storbritannias verdensledende havvindindustri, og skaper tusenvis av arbeidsplasser og tiltrekker seg milliarder i private investeringer.

– Kystsamfunn i og utenfor Nord-England drar nytte av de nye industrielle mulighetene som havvind gir. Dette viser at det er riktig av regjeringen å føre en politikk som øker energisikkerheten vår ved å sikre at viktige nye fornybarprosjekter kan bygges raskere.

For mer informasjon:

Equinor
Magnus Frantzen Eidsvold
Media Relations,
+47 975 28 604