Skip to content

Meldepliktig handel

(UTC)

En primærinnsider og nærstående i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har solgt aksjer i Equinor ASA:

Hilde Møllerstad, styremedlem i Equinor ASA, har den 30. oktober 2023 solgt 2094 aksjer til en pris per aksje på 379,80 kroner og 871 aksjer til en pris per aksje på 377,64.

Jon Olav Li, nærstående til styremedlem Hilde Møllerstad, har den 30. oktober 2023 solgt 1630 aksjer til en pris per aksje på 381,25 kroner.

Detaljer om salget av aksjer følger av vedlegget til denne meldingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter artikkel 19 i EU Market Abuse Regulation samt verdipapirhandelloven §5-12.