Skip to content

Annonsering av kontantutbytte per aksje i NOK for andre kvartal 2023

(UTC)Last modified

Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) annonserte 26. juli 2023 et ordinært kontantutbytte per aksje på USD 0,30 og et ekstraordinært kontantutbytte på USD 0,60 per aksje for andre kvartal 2023.

Kontantutbytte i NOK per aksje er basert på gjennomsnittlig USDNOK valutakurs satt av Norges Bank for perioden pluss/minus tre virkedager fra eierregisterdato 15. november 2023, totalt syv virkedager.

Gjennomsnittlig valutakurs satt av Norges Bank for denne perioden var 10.9466. Samlet kontantutbytte per aksje på USD 0,90 for andre kvartal 2023 er dermed NOK 9.8519 per aksje.

Kontantutbyttet vil bli utbetalt 28. november 2023 til relevante aksjonærer på Oslo Børs og til eiere av American Depositary Receipts («ADRs») på New York Stock Exchange.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.