Skip to Content
no

Equinor selger virksomheten i Nigeria til Chappal Energies

(UTC)Last modified
Luftfoto av Agbami-feltet
Agbami - Nigerias største dypvannsfelt

Equinor selger virksomheten i Nigeria, inkludert andelen i oljefeltet Agbami, til nigeriansk-eide Chappal Energies.

Equinor og Chappal Energies har inngått en avtale om salg av Equinor Nigeria Energy Company (ENEC). ENEC har en eierandel på 53,85 % i olje- og gasslisensen OML 128, som utgjør en unitisert andel på 20,21 % i oljefeltet Agbami, der Chevron er operatør.

Equinor har vært til stede i Nigeria siden 1992, og har spilt en betydelig rolle i utbyggingen av Nigerias største dypvannsfelt, Agbami. Siden oppstart av produksjonen i 2008, har Agbami-feltet produsert mer enn 1 milliard fat olje, og skapt verdi for partnerne og det nigerianske samfunnet.

Nina Koch - portrait
Nina Koch, Equinor senior vice president for Africa Operations.
(Photo: Ole Jørgen Bratland / Equinor)

– Nigeria har vært en viktig del av Equinors internasjonale portefølje de siste 30 årene. Denne transaksjonen realiserer verdi, og er i tråd med Equinors strategi om å optimalisere selskapets internasjonale olje- og gassportefølje og fokusere på kjerneområder. Chappal Energies er et dedikert nigeriansk-eid energiselskap med ambisjon om å utvikle eiendelene videre og bidra til nigeriansk økonomi i årene framover, sier Nina Koch, Equinors direktør for Afrika.

– Vi er glade for å overta stafettpinnen etter Equinors tretti år lange eierskap, sier Ufoma Immanuel, administrerende direktør for Chappal Energies.

– Verdiskapning, miljøforvaltning og samarbeid med lokalsamfunnet er grunnleggende for alt vi gjør, og vår betydning for samfunn og utvikling blir det viktigste målet på vår suksess. Vi er trygge på at vi har den nødvendige kompetanse til å bidra positivt på lang sikt, og vi satser på å fremme bærekraftig vekst og bidra til Nigerias økonomiske framgang nå og i framtiden, sier han.

Sluttføring av transaksjonen er gjenstand for visse betingelser, blant annet godkjenning fra myndigheter og kontraktsgodkjenning.