Skip to content

Equinors 2023 rapport om skattebetaling

(UTC)Last modified
Troll A-plattformen i Nordsjøen
Troll A-plattformen i Nordsjøen
(Foto: Jan Arne Wold / Elisabeth Sahl – Equinor)

I 2022 betalte Equinor skattebidrag på totalt 49,2 milliarder dollar. Året var preget av høye priser og store svingninger i energimarkedene, som følge av den russiske invasjonen av Ukraina.

Equinor fokuserte på å sikre trygge og pålitelige energileveranser, og ble den største leverandøren av gass til Europa.

– Equinor ønsker å bidra positivt til samfunnet der vi driver virksomhet. Å betale riktig skatt der verdier skapes, er en viktig del av dette. 2022 var et spesielt år i energimarkedene med høye priser, store prissvingninger og høy inntjening, som ga betydelige skattebidrag, sier CFO Torgrim Reitan.

Torgrim Reitan - portrett
CFO Torgrim Reitan
(Foto: Sheyda Aalgaard / Equinor)

I 2022 bidro Equinor-konsernet med skatt, produksjonsavgift (royalty), produksjonsdeling med vertslandet på 49,2 milliarder dollar globalt. Av dette ble 44,3 milliarder dollar betalt i Norge, der Equinor har mesteparten av sin virksomhet.

De finansielle resultatene for 2022 ble styrket av høye energipriser sammenlignet med 2021, og økt produksjon av gass til Europa. Gjennom året hadde Equinor god drift som bidro til energisikkerhet.

Skattebetalinger fra Equinor gir myndigheter muligheten til å øke velferden og videreutvikle samfunnene. I rapporten om skattebetaling presenteres det en oversikt over selskapsskatt betalt til ulike land der Equinor har verdiskapende virksomhet. Rapporten presenterer også Equinors tilnærming til skatt og skattestrategi, styring og etterlevelse.

– Equinor støtter tiltak som fremmer målene i Parisavtalen, og støtter en pris på karbonutslipp som et virkemiddel for å redusere utslipp. CO2-avgiften i Norge har fremmet teknologi og løsninger for å produsere olje og gass med lavere utslipp fra driften på kontinentalsokkelen, sier Reitan.

I 2022 betalte Equinor 1,1 milliarder dollar i miljøskatter og avgifter, inkludert karbonkvoter innenfor det Europeiske kvotehandelssystemet.

Denne rapporten supplerer andre publikasjoner, som Equinors integrerte årsrapport, inkludert rapporter om betalinger til myndigheter.

Siste nyheter