Skip to content

Invitasjon til å sende estimater for fjerde kvartalsresultat

(UTC)

Equinor inviterer analytikere som dekker selskapet til å sende inn resultatestimater for fjerde kvartal 2023.

Equinor presenterer de finansielle resultatene for fjerde kvartal og årsresultat for 2023 den 7. februar.

I forkant av hver kvartalsfremleggelse samler Equinor inn estimater for justert resultat og produksjon fra analytikere som dekker selskapet. Disse estimatene gir et uttrykk for markedsforventningene i forkant av resultatfremleggelsen og publiseres som konsensusestimater en uke før fremleggelsen.

Invitasjonen til å sende estimater inneholder informasjon om enkelte relevante forhold for Equinors kvartalsresultat og annen informasjon.

Invitasjonen er publisert på investorsidene på equinor.com

Siste nyheter