Skip to content

Nøkkelinformasjon angående foreslått kontantutbytte for fjerde kvartal 2023

(UTC)

Nøkkelinformasjon vedrørende foreslått kontantutbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) for fjerde kvartal 2023.

Ordinært utbyttebeløp: 0,35

Ekstraordinært utbyttebeløp: 0,35

Annonsert valuta: USD

Siste dag inklusive: 14. mai 2024

Ex-dato: 15. mai 2024

Record date (eierregisterdato): 16. mai 2024

Betalingsdato: 28. mai 2024

Vedtaksdato: foreslått kontantutbytte er betinget av godkjennelse fra generalforsamlingen i Equinor ASA den 14. mai 2024.

Øvrig informasjon: Kontantutbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 24. mai 2024.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser og er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandelloven §5-12.

Siste nyheter