Skip to content

Kjøp av egne aksjer til aksjeprogram for ansatte

(UTC)

Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har 7. februar 2024 engasjert en tredjepart for å gjennomføre tilbakekjøp av selskapets egne aksjer til bruk i aksjebaserte insentivprogrammer for ansatte og ledelse i perioden fra 15. februar 2024 til 15. januar 2025.

Kjøp av aksjer under programmet for tilbakekjøp av aksjer i perioden fra 15. februar 2024 til 15. mai 2024 er basert på fullmakten gitt i generalforsamling 10. mai 2023, registrert i Brønnøysundregistrene. I henhold til fullmakten, er det høyeste antallet aksjer som kan kjøpes i markedet 11.000.000, den laveste prisen som kan betales for en aksje er NOK 50, og den høyeste prisen er NOK 1000. Tilbakekjøp av aksjer etter 15. mai 2024 er betinget av ny fullmakt fra generalforsamlingen i 2024.

Tilbakekjøpsprogrammet er tidsbestemt, og aksjekjøpene skal gjennomføres på spesifiserte datoer i perioden fra 15. februar 2024 til 15. januar 2025 med et bestemt beløp per dato, som fastsatt i tilbakekjøpsprogrammet.

Samlet kjøpesum i tilbakekjøpsprogrammet er totalt NOK 1.156.000.000. Det maksimale antallet aksjer som kan erverves er 16.800.000 aksjer, hvorav opptil 7.400.000 aksjer kan erverves i perioden fra 15. februar 2024 til 15. mai 2024, og opptil 9.400.000 aksjer kan erverves i perioden fra 16. mai 2024 til 15. januar 2025.

Aksjene skal benyttes til oppfyllelse av forpliktelser overfor ansatte som deltar i selskapets aksjebaserte insentivprogrammer.

Aksjene vil bli kjøpt på Oslo Børs. Programmet for tilbakekjøp av aksjer gjennomføres i henhold til gjeldende safe harbour-vilkår, og som fastsatt i den norske verdipapirhandelloven av 2007, Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/1052, og Oslo Børs' retningslinjer for tilbakekjøpsprogram og kursstabilisering, februar 2021.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, direktør IR,
+47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+ 47 412 60 584

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Markedsmisbruksforordning og verdipapirhandelloven § 5-12.

Siste nyheter