Skip to content

Equinor gjenopptar helikopterflyvningene på norsk sokkel

(UTC)

Equinor har i samråd med Luftfartstilsynet besluttet å gjenoppta flyvningene med Sikorsky S-92 til installasjonene på norsk sokkel.

De store operatørene på norsk sokkel valgte etter den tragiske helikopterulykken onsdag kveld å ta et opphold i alle flyvinger til og fra installasjoner på sokkelen for å få nødvendig oversikt.

Equinor har brukt tiden til å ivareta pårørende, gjennomgå situasjonen og foreta nødvendige avklaringer med myndighetene og fagmiljøene for flysikkerhet, slik at en gjenopptakelse av flyvningene kan skje på en trygg måte. Søk- og redningstjenesten (SAR) har vært operativ under hele perioden.

– Denne alvorlige hendelsen preger oss alle. Flysikkerhet og sikkerheten til alle som reiser med helikopter er fundamentalt for vår virksomhet. Basert på dialog med Luftfartstilsynet foreligger det ingen indikasjoner på at helikoptersikkerheten på norsk sokkel er svekket, sier Kjetil Hove, konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge.

En beslutning om gjenopptagelse av flyvning er et arbeid koordinert mellom luftfartsmyndighetene, helikopteroperatørene, fagforeningene og operatørselskapene. Basert på dette arbeidet har nå alle selskapene, koordinert gjennom Offshore Norge, besluttet å gjenoppta sine flyvninger.

– Foreningene og Vernetjenesten er fornøyd med informasjonen vi har mottatt underveis. Vi synes det var riktig å innføre en pause i flygningene etter ulykken. Når myndigheter og andre fagmiljøer sier at det er trygt å starte opp med ordinær tilbringertjeneste, må vi ha stor tillit til dem, og de beslutningene som er tatt, sier Baste Daltveit, koordinerende hovedverneombud for Equinor på norsk sokkel på vegne av fagforeninger og vernetjenesten.

Havarikommisjonen ankom Bergen torsdag formiddag og er i gang med sine undersøkelser.

Siste nyheter