Skip to content

Innstilling fra Equinors valgkomité

(UTC)

Valgkomiteen i Equinor ASA anbefaler at selskapets bedriftsforsamling velger Mikael Karlsson som nytt medlem av Equinor ASAs styre.

Styret i Equinor ASA har i tiden etter at Michael Lewis gikk ut av styret i mars 2023 bestått av 10 medlemmer. Det har vært ønskelig å utvide til 11 medlemmer. Valgkomiteen innstiller Mikael Karlsson til nytt aksjonærvalgt styremedlem til Equinor ASA.

Karlsson er partner og nestleder i styret i Actis Capital, en ledende global investor innen bærekraftig infrastruktur. I perioden 2021-2023 var han Chief Investment Officer i Actis, i 2012 ble han partner i Actis og hadde rollen som Head of Energy and Infrastructure fra 2015-2021. Fra 2009-2015 var han konsernsjef i Globeleq, som er et av porteføljeselskapene til Actis. Karlsson hadde flere roller i ABB Energy Ventures før han kom til Actis.

Karlsson har en Master in Business Administration fra universitetet i Massachusetts i USA og en Master of Science i Industrial Engineering and Management fra Linköping Institute of Technology i Sverige.

Valg til Equinors styre finner sted i selskapets bedriftsforsamling onsdag 20. mars 2024. Det foreslås at valget får virkning fra 1. april 2024 og inntil det ordinære valget av aksjonærvalgte medlemmer til styret i juni 2025.

Kontaktpersoner:

  • Jarle Roth, leder av valgkomiteen
  • Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Equinor, Sissel Rinde, +47 412 60 584

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Siste nyheter