Skip to content

Rekordhøy finansiering til grunnforskning

(UTC)
Tina Todnem og Øystein Thøgersen signerer avtalen med NHH
Tina Todnem, ansvarlig for Equinors teknologi strategi, og rektor Øystein Thøgersen ved Norges Handelshøyskole
Foto: Hallvard Lyssand / NHH

Equinor har inngått avtaler om finansiering av grunnforskning ved fem norske universiteter og Norges Handelshøyskole (NHH) til en verdi av 380 millioner NOK over fem år.

I tillegg til NHH er det signert avtaler med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

– Samarbeid med ledende akademiske miljøer innenfor ulike felt er viktig for oss og samfunnet som helhet. For å levere trygg, sikker og bærekraftig energi i dag, i morgen og i fremtiden, trenger vi kompetansen og kapabilitetene som blir utviklet gjennom akademia, sier Hege Skryseth, Equinors konserndirektør for Teknologi, Digital og Innovasjon.

Hege Skryseth - portrait
Hege Skryseth, Equinor’s executive vice president for Technology, Digital and Innovation
Photo: Sheyda Aalgaard / Equinor

Avtalene dekker perioden 2024-28 og er en del av Equinors akademia-program som har pågått i 15 år. Gjennom årene har programmet finansiert et stort antall professorater, PhD-stillinger, stipender og utdanningsinitiativer som feltkurs.

Styrker forskning og utdanning

– For at verden skal nå klimamålene, null utslipp og ivareta biodiversitet, trenger vi ny kunnskap og økt bruk av bærekraftige og fornybare energiløsninger. Denne avtalen gjør det mulig for oss å styrke innsatsen på forskning og samarbeid med internasjonalt anerkjente universiteter. Det vil bidra til ny kunnskap og løsninger som tar oss mot et nullutslippssamfunn, sier Toril Hernes, prorektor ved NTNU.

– Midlene fra denne avtalen gjør at vi kan styrke forskning og utdanning knyttet til fornybar energi, bærekraftig energiomstilling og det grønne skiftet som vi ellers ikke ville hatt mulighet til å finansiere. Vi er glade for at den nye avtalen favner bredere og mer tverrfaglig enn noen gang før, hvor fagmiljøer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det juridiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultetet har fått bevilget midler til viktig forskning på klimaendringer og energisystemer, materialteknologi, karbonlagring og rettslige og politiske prosesser i det grønne skiftet, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

Bedre forståelse

I 2023 investerte Equinor over 7 milliarder kroner i forskning og utvikling. Dette inkluderer digitaliseringstiltak.

Mye av Equinors eksterne forskningsmidler brukes på oppdragsforskning og kommersielle avtaler med universiteter og forskningsinstitutter. I tillegg finansierer Equinor grunnforskning gjennom akademiaavtalene, noe som er viktig for å fremme bedre forståelse av grunnleggende prinsipper og bidra til at universitetene kan utvikle ny kompetanse og kapabiliteter.

I den nye femårs-avtaleperioden defineres ulike temaer som hver institusjon vil drive grunnforskning på. Avtalene dekker temaer som karbonfangst og -lagring (CCS), neste generasjon operasjoner, havvind og olje- og gassrelatert forskning, men også emner som fusjonsenergi, robotteknologi og robotorganisasjoner, materialteknologi, klimarisiko og energisystemer.

Nedenfor kan du lese de individuelle avtalene inkludert årlig finansiering og de avtalte samarbeidstemaene.

Siste nyheter