Skip to content

Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for første kvartal 2024

(UTC)

Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) for første kvartal 2024.

Ordinært utbyttebeløp: 0,35

Ekstraordinært utbyttebeløp: 0,35

Annonsert valuta: USD

Siste dag inklusive: 15. august 2024

Ex-dato Oslo Børs: 16. august 2024

Ex-dato New York Stock Exchange: 19. august 2024

Record date (eierregisterdato): 19. august 2024

Betalingsdato: 28. august 2024

Vedtaksdato: 24. april 2024

Øvrig informasjon: Kontantutbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 23. august 2024.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser og er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandelloven §5-12.