Skip to content

Gjennomført kapitalnedsettelse

(UTC)

Generalforsamlingen i Equinor ASA vedtok den 14. mai 2024 at selskapets aksjekapital skal nedsettes med NOK 525.808.437,50 fra NOK 7.507.761.512,50 til NOK 6.981.953.075,00, ved sletting og innløsning av totalt 210.323.375 aksjer.

Kreditorfristen for kapitalnedsettelsen er utløpt og kapitalnedsettelsen ble registrert ikrafttrådt i Foretaksregisteret i dag, 2. juli 2024.

Etter gjennomføring av kapitalnedsettelsen er selskapets aksjekapital NOK 6.981.953.075,00 fordelt på 2.792.781.230 aksjer.

Kontaktpersoner

Investor relations:
Bård Glad Pedersen, direktør,
+47 918 01 791

Media relations:
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+47 412 60 584

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Siste nyheter