Skip to content

Invitasjon til å sende estimater for andre kvartalsresultat

(UTC)

Equinor inviterer analytikere som dekker selskapet til å sende inn resultatestimater for andre kvartal.

Equinor presenterer de finansielle resultatene for andre kvartal 2024 den 24. juli.

I forkant av hver kvartalsfremleggelse samler Equinor inn estimater for justert resultat og produksjon fra analytikere som dekker selskapet.

Disse estimatene gir et uttrykk for markedsforventningene i forkant av resultatfremleggelsen og publiseres som konsensusestimater en uke før fremleggelsen.

Invitasjonen til å sende estimater inneholder informasjon om enkelte relevante forhold for Equinors kvartalsresultat og annen informasjon.

Invitasjonen er publisert på investorsidene på Equinor.com

Siste nyheter