Skip to content

Equinor inngår avtale med oppstartselskap innen 3D-printing fra Equinor og Techstars energiakselerator

(UTC)Last modified
Gruppebilde - Techstars Class of 2022
Class of 2022
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

Equinor har inngått en intensjonsavtale med Korall Engineering, et oppstartselskap innen 3D-printing som er basert i Bergen. Dette er et resultat av årets Equinor & Techstars akseleratorprogram.

Equinor mener det er behov for løsningen som Korall Engineering foreslår i endringene industrien står overfor, der 3D-printing og digitalt lager er viktige elementer i omstillingen av forsyningskjeden til et digital forsyningsnettverk.

3D-printing er en produksjonsteknikk der tredimensjonale gjenstander bygges opp lag for lag. Et digitalt lager reduserer behovet for fysisk lagerhold, og sparer dermed tid og penger.

– Equinor ser et stort potensial for bruk av 3D-printing for å redusere vedlikeholds- og modifikasjonskostnader, redusere leveringstid, redusere fysisk lagerbeholdning, redusere avfall, og forbedre funksjonalitet. Vi mener at Korall Engineerings teknologi og kompetanse er interessant, og ønsker å fortsette samarbeidet som startet under Equinor & Techstars akseleratorprogram, sier Brede Lærum, leder av senter for 3D printing (Additive Manufacturing Centre of Excellence) i Equinor.

Equinor Ventures har også tildelt akseleratorpriser til oppstartselskapene Sol Clarity fra USA og Powertrust fra Canada. Selskapene mottar 50.000 USD hver.

Equinor & Techstars akseleratorprogram ble gjennomført hos Equinor i selskapets kontor på Fornebu med åtte oppstartselskaper fra hele verden. De siste 13 ukene har oppstartselskapene jobbet sammen med det globale nettverket til Techstars, Capgemini og Equinor. Rundt 100 mentorer har deltatt og bidratt til oppstartselskapenes utvikling og vekst, og ytterligere støttet med egenkapital levert av det nyetablerte venturekapitalfondet Sandwater. Programmet har vært en unik mulighet til å søke etter beste ideer innen energisektoren.

– Innovasjon har vært grunnleggende for Equinor i 50 år, og nå må vi bruke samme muskel for å forme energiframtiden. Vi tror at oppstartselskaper vil spille en viktig rolle i utviklingen av nye teknologier og nye verdikjeder for en framtid med lave karbonutslipp, sier Mary Karunakaran, leder av Equinor & Techstars energiakselerator i Equinor Ventures.

– Jeg er veldig stolt over det oppstartselskapene har oppnådd og hvor langt de har kommet under programmet. Vi er privilegerte som får arbeide så tett med imponerende forretningspartnere, Equinor og Capgemini Invent, slik at oppstartselskapene får innsikt i hvordan de skal samhandle med et stort energiselskap, sier Audun Abelsnes, administrerende direktør, Equinor & Techstars energiakselerator.

– Årets deltakere er en gruppe oppstartselskaper med glimrende ideer og innovative forretningsmodeller som fremmer energiomstillingen. Gjennom hele programmet har vi sett enorme fremskritt. I Capgemini Invent arbeider vi for å realisere morgendagens løsninger, og oppstartselskapene gjør nettopp det ved å utvikle bransjen gjennom innovasjon i praksis, sier Elin Skauge, VP Innovation & Strategy Capgemini Invent Norway.

Om selskapene

Korall Engineering, Norway:
Automatisere produktdesign og optimalisere deler for 3D-printing ved hjelp av kunstig intelligens (AI). Dette for å forbedre funksjonalitet, redusere leveringstid, materialavfall og produksjonskostnader.

Sol Clarity, USA:
Vannløs, automatisk og selvrensende solenergi. Selskapet har utviklet en teknologi som kan holde PV-moduler rene selvstendig uten vann, bevegelige deler, eller manuelt arbeid.

SurplusMap, Norge:
Geodata-analyser for å finne ideelle steder der det er mulig å utnytte fornybar energi-infrastruktur. Hjelper beslutningstakere i det grønne skiftet.

Bioledger, Storbritannia:
Bioledger er et programvareselskap som sporer biodrivstoff fra opprinnelsespunktet med en mobil applikasjon og database. Bioledger samler alle enheter i forsyningskjeden for å gi en konstant registrering av alle overføringer i et biodrivstoffs levetid.

Powertrust, Canada:
Hjelper globale selskaper til å maksimere innvirkningen av fornybar-anskaffelse gjennom investeringer i fornybar energi.

SeaDeep, USA:
SeaDeep er et selskap som arbeider med undervannsvisualisering og havmåling. Arbeider for å innhente havdata med høy oppløsning og høy kvalitet for å forbedre forskning, utvikling og finansiell praksis.

ComputerWell, Norge:
DrillComputer er en programvareapplikasjon for overvåking og optimalisering av pågående og historiske boreoperasjoner med sikte på optimalisering og beslutningsstøtte.

ElectricFish, USA:
Distribuert energilagring for ladning av elkjøretøy og backup-energi i stor skala. Bygger et nettverk av lagringsinnretninger som kan lade elbiler, men også lagre energi for bruk under strømbrudd.

Hva er Equinors og Techstars akseleratorprogram?

Equinor & Techstars akseleratorprogram er et 13-ukers globalt mentorbasert program for oppstartselskaper innen energisektoren.

Programmet er en mulighet for oppstartselskaper til å fremskynde utviklingen med støtte fra Equinor, Capgemini og Techstars Energy. Under programmet har oppstartselskapene kontakt med rundt 100 mentorer og fag fageksperter fra hele verden i det globale nettverket til Equinor, Techstars og Capgemini.