Skip to content

Empire Wind velger plug-in hybrid servicefartøy fra Edison Chouest Offshore

(UTC)Last modified
Plug-in hybridfartøyet med Empire Bridge i bakgrunnen.
Plug-in hybridfartøyet som skal brukes av Empire Wind.
(Illustrasjon: Edison Chouest Offshore)

Empire Offshore Wind, som er et samarbeidsprosjekt mellom Equinor og bp, har tildelt den amerikanske leverandøren av skipstransport, Edison Chouest Offshore (ECO), en langtidskontrakt for leie av et servicefartøy.

Plug-in hybridfartøyet blir det første i den amerikanske offshore vind-sektoren som kan gå delvis på batteridrift.

Fartøyet har kapasitet til å ha 60 vindturbinteknikere om bord og skal brukes til sikker og effektiv drift og vedlikehold av havvindparkene Empire Wind 1 og Empire Wind 2. Leieavtalen har en fast periode på ti år, med oppstart på midten av 2020-tallet.

Det amerikansk-registrerte servicefartøyet vil ha sin hjemmehavn i South Brooklyn Marine Terminal (SBMT) i New York. Det skal bygges med deler fra ECOs omfattende leverandørnettverk i 34 stater i USA.

Fartøyet skal frakte mannskap som skal yte service på vindturbinene. Leverandøren anslår at det vil kreve mer enn 250 høyt kvalifiserte medarbeidere i USA under bygging av fartøyet. Edison Chouest Offshore vil også legge ned betydelig innsats og ressurser for å rekruttere og trene mannskap fra New York-området. ECO skal drive fartøyet fra sitt kontor i New York.

Plug-in hybridfartøyet blir det første i USA som kan gå på batteristrøm i deler av ruten. Fartøyet vil gå inn til havnen SBMT på batteristrøm, lade batteriet med strøm fra land og gå ut av havnen i New York. Hybridfartøyet er sertifisert i henhold til «Tier 4 utslippsstandardene», som er den høyeste standarden for maritim virksomhet.

Equinor og bps avtale med Edison Chouest vil gi ringvirkninger i hele verdikjeden og skape arbeidsplasser i mange stater over hele landet.

Teddy MuhlfelderDirektør for Empire Wind og Beacon Wind i Equinor
Teddy Muhlfelder - portrett

– Med det første hybridfartøyet av sitt slag skal vi redusere eventuelle utslipp fra vår virksomhet i New York City-området. Dette er et nytt viktig skritt fram i utviklingen av havvindindustrien, samtidig som vi bidrar til å oppnå føderale klimamål sier Muhlfelder.

Edison Chouest Offshore skal levere et toppmoderne fartøy, som er tilpasset Empire Wind.

Mette H. OttøyAnskaffelsesdirektør i Equinor.
Mette H. Ottøy - portrett

– Vi har valgt Edison Chouest blant annet for deres lange erfaring og ekspertise som skipsbygger, og vi ser fram til et samarbeid som starter med bygging og fortsetter med drift i minst et tiår. Dette er et viktig skritt i vårt arbeid med å utvikle en forsyningskjede for havvind i USA, sier Ottøy.

Om Empire Wind

  • Empire Wind blir bygd ut av Equinor og bp gjennom sitt 50/50 strategiske partnersamarbeid i USA.
  • Empire Wind ligger 15-30 miles sørøst for Long Island, og dekker et område på 80.000 acres, med havdyp på mellom ca. 75 og 135 fot. Lisensen ble kjøpt i 2017, og blir bygd ut i to faser (Empire Wind 1 og 2) med en samlet installert kapasitet på over 2 GW (816 + 1.260 MW).
  • Prosjektet vil bidra i stor grad til at delstaten New York kan nå sine ambisiøse mål om ren energi og sine klimamål. Når Empire Wind-prosjektet er fullført, vil det forsyne over én million hjem i New York med strøm.

Om South Brooklyn Marine Terminal

  • Equinor og bp investerer i oppgradering av havnen for å bidra til å gjøre South Brooklyn Marine Terminal (SBMT) til et oppsamlings- og monteringsanlegg for havvind i verdensklasse, og bli en base for drift og vedlikehold, både for Equinor og for andre prosjektutviklere fremover.
  • Med sine nesten 73 acres vil SBMT bli et av de største havneanleggene for havvind i USA, med kapasitet til å romme oppsamlings- og monteringsaktiviteter for vindturbingeneratorer i den størrelsesorden som kreves av delprodusentene.
  • SBMT blir oppgradert i samarbeid med New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) og terminaleier Sustainable South Brooklyn Marine Terminal (SSBMT). SSBMT er et fellesprosjekt mellom Red Hook Terminals og Industry City.
  • For mer informasjon om Empire Wind, besøk www.EmpireWind.com.

Siste nyheter