Skip to content

Equinors resultater for andre kvartal 2023

(UTC)
Hywind Tampen
Hywind Tampen
Foto: Ole Jørgen Bratland

Equinor leverte et justert driftsresultat* på 7,54 milliarder USD og 2,25 milliarder USD etter skatt i andre kvartal 2023. Det rapporterte driftsresultatet var 7,05 milliarder USD, og resultatet for kvartalet var 1,83 milliarder USD.

Finansielle resultater og drift

  • Solid inntjening og kontantstrøm fra drift, preget av lavere priser
  • Høy væskeproduksjon.
  • Gassproduksjonen på norsk sokkel var påvirket av planlagt vedlikehold og nedstenging av Hammerfest LNG og Nyhamna
  • Store utbetalinger til skatt og kapitaldistribusjon som følge av sterke resultater i 2022

Strategisk framgang

  • Økt kapasitet på Johan Sverdrup
  • Investeringsbeslutning for BM-C-33 i Brasil
  • Kjøp av Rio Energy (juli) og sluttføring av oppkjøpet av Suncor og kjøpet av eierandeler fra Wellesley

Konkurransedyktig kapitaldistribusjon

  • Ordinært kontantutbytte på 0,30 USD per aksje, fortsatt ekstraordinært kontantutbytte på 0,60 USD per aksje og tredje transje i tilbakekjøpsprogrammet på 1,67 milliarder USD.
Anders Opedal, konsernsjef
Anders Opedal, konsernsjef
Foto: Sheyda Aalgaard

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA:
- Equinor leverte solid inntjening i et kvartal påvirket av revisjonsstanser og en nedgang i energiprisene fra ekstraordinære nivåer i fjor. Økt produksjonskapasitet på Johan Sverdrup ga rekordproduksjon fra feltet. Produksjonen fra den internasjonale porteføljen var høy dette kvartalet. Vi viderefører en betydelig kapitaldistribusjon, og forventer en total distribusjon på 17 milliarder dollar i 2023.

- I andre kvartal hadde vi god framdrift i prosjektporteføljen. Sammen med partnerne tok vi investeringsbeslutningen for BM-C-33-prosjektet i Brasil. Utbyggingen av to satellittfelt på norsk sokkel ble godkjent. Disse kan raskt tilføre ny produksjon til markedet med lave kostnader og utslipp fra produksjonen. Forrige uke inngikk vi en avtale om kjøp av fornybarselskapet Rio Energy, og i sommer forventer vi produksjonsstart på Dogger Bank.

Produksjon og drift

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 1,994 millioner foe per dag i andre kvartal, en liten oppgang fra 1,984 millioner foe per dag i samme kvartal 2022. En økning i kapasitet på Johan Sverdrup til 755 000 foe per dag og høy produksjon fra Peregrino i Brasil bidro til den høye væskeproduksjonen i kvartalet. Dette ble delvis motvirket av en nedgang i gassproduksjonen på norsk sokkel på grunn av planlagt vedlikehold og midlertidig nedstenging av Hammerfest LNG og felt tilknyttet det tredjepartsopererte prosessanlegget på Nyhamna.

Kraftproduksjonen fra fornybare energikilder var på 345 GWh i kvartalet, opp fra 325 GWh i samme kvartal i fjor. Økningen kom hovedsakelig fra produksjon fra den flytende vindparken Hywind Tampen på norsk sokkel og nye solkraftanlegg i Polen. Medregnet gasskraftproduksjonen i Storbritannia var samlet kraftproduksjon på 947 GWh i kvartalet.

Strategisk og industriell framgang

Equinor hadde god framdrift for prosjektporteføljen med investeringsbeslutning for BM-C-33-prosjektet i Brasil, og myndighetsgodkjenning av havbunnsutbyggingene Irpa og Verdande på norsk sokkel.

I andre kvartal ferdigstilte Equinor sju letebrønner til havs, med tre drivverdige funn. Det pågikk boring i ti brønner ved utgangen av kvartalet.

I Storbritannia blir de første turbinkomponentene lastet ut på verdens største havvindpark, Dogger Bank, og produksjonsstart ventes i løpet av sommeren. Full kommersiell produksjon på Dogger Bank A ventes i tredje kvartal 2024.

Equinor fortsetter å utvikle lavkarbon verdikjeder i samarbeid med industripartnere. I andre kvartal inngikk Equinor avtale med Engie om å samarbeide og vurdere felles investeringer i avkarbonisert varmekraftproduksjon i Frankrike, Belgia og Nederland.

Solide finansielle resultater påvirket av lavere priser

Equinor oppnådde en pris for rørgass til Europa på 11,5 USD per mmbtu, og den realiserte væskeprisen var 70,3 USD per fat, som er en nedgang på henholdsvis 58 % og 34 % sammenlignet med andre kvartal 2022.

Equinor leverte et justert driftsresultat på solide 7,54 milliarder USD og 2,25 milliarder USD etter skatt. Nedgangen fra samme kvartal i fjor skyldes hovedsakelig lavere priser på væsker og gass.

Segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP) leverte et justert driftsresultat* som var solid og i øvre halvdel av de oppdaterte anslagene på 400-800 millioner før skatt i et marked preget av lavere priser og mindre volatilitet enn i samme kvartal i fjor. Handel og optimalisering innen råolje og gass bidro til dette resultatet.

Kontantstrømmen fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var på 10,5 milliarder USD for andre kvartal. Basert på den sterke inntjeningen i 2022 foretok Equinor to innbetalinger av skatt for norsk sokkel på til sammen 10 milliarder USD. I andre halvår er innbetalingen av skatt for norsk sokkel basert på forventede resultater i 2023, og består av tre innbetalinger på rundt 3,75 milliarder USD(1), der ett beløp skal betales i tredje kvartal.

De organiske investeringene* var på 2,29 milliarder USD i kvartalet, og samlede investeringer var på 4,35 milliarder USD. Etter skatt, kapitaldistribusjon til aksjonærene og investeringer utgjorde netto kontantstrøm* minus 10,8 milliarder USD i andre kvartal.

Equinor opprettholder en sterk finansiell posisjon med en netto gjeldsgrad* på minus 35,1 % ved utgangen av andre kvartal, fra minus 52,3 % ved utgangen av første kvartal 2023.

Konkurransedyktig kapitaldistribusjon

Styret har besluttet et ordinært kontantutbytte på 0,30 USD per aksje, samt å fortsette det ekstraordinære kontantutbyttet på 0,60 USD per aksje for andre kvartal 2023, i tråd med det som ble kommunisert på kapitalmarkedsdagen i februar.

Forventet total kapitaldistribusjon for 2023 er om lag 17 milliarder USD, inkludert et tilbakekjøpsprogram på 6 milliarder USD. Styret har bestemt å starte en tredje transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer på 1,67 milliarder USD. Den tredje transjen starter 27. juli og vil avsluttes senest 26. oktober 2023.

Andre transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2023 ble fullført 12. juli 2023 med en total verdi på om lag 1,67 milliarder USD.

Alle tilbakekjøpsbeløp inkluderer aksjer som vil bli innløst av den norske stat.

* For punkter merket med asterisk (*) i denne rapporten, se "Use and reconciliation of non-GAAP financial measures" under “Supplementary disclosures”.
(1)
37,5 milliarder NOK. Estimat i USD er basert på en USD/NOK-vekslingskurs på 10.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, direktør IR, +47 918 01 791 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør, +47 412 60 584 (mobil

Siste nyheter