Skip to content

Equinors resultater for første kvartal 2022

(UTC)
Oseberg feltsenter
Oseberg feltsenter
Foto: Ole Jørgen Bratland

Equinor rapporterer et justert driftsresultat på 18,0 milliarder USD og 5,18 milliarder USD etter skatt i første kvartal 2022. Driftsresultatet i henhold til IFRS var 18,4 milliarder USD, og IFRS-resultatet var 4,71 milliarder USD.

Første kvartal 2022 var kjennetegnet av:

  • Invasjonen av Ukrainia som påvirket allerede stramme energimarkeder, og ga økte råvarepriser og volatilitet.
  • God drift og økt produksjon av gass til Europa, for å bidra til energisikkerheten.
  • Svært sterke justerte resultater og fri kontantstrøm* på 12,7 milliarder USD.
  • Annonseringen av en prosess for å gå ut av Russland, som førte til en nedskrivning på 1,08 milliarder USD.
  • Fortsatt framdrift for alle strategiske prioriteringer, med vedvarende kostnadsfokus og kapitaldisiplin.
  • Kontantutbytte på 0,20 USD per aksje, fortsatt ekstraordinært kontantutbytte på 0,20 USD per aksje og andre transje i tilbakekjøpsprogrammet på om lag 1,33 milliarder USD.

- Invasjonen av Ukraina står som et mørkt øyeblikk for Europa, og våre tanker går til alle som lider under konsekvensene av den brutale krigen. Etter å ha hatt virksomhet i Russland i tre tiår, anså vi situasjonen som uholdbar, og besluttet raskt å stoppe nye investeringer i landet og starte prosessen med å trekke oss ut av Equinors russiske joint ventures. Uttrekningen fra Russland påvirker våre ansatte, og fører til nedskrivninger av våre eiendeler i landet dette kvartalet, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA.

Anders Opedal
Anders Opedal, konsernsjef
Foto: Ole Jørgen Bratland

- Med en energikrise i Europa er Equinors viktigste prioritering å sikre pålitelige og trygge leveranser. Sterk drift og god regularitet ga høy produksjon i kvartalet. Vi har optimalisert gassproduksjonen for å levere høyere volumer, og Hammerfest LNG er i rute til trygg oppstart den 17. mai. Med fortsatt kapitaldisiplin og kostnadsfokus leverer vi meget sterke finansielle resultater og kontantstrøm, noe som styrket balansen vår, sier Opedal.

- Equinor utvikler seg som et ledende selskap i det grønne skiftet med sterk industriell framgang innen olje og gass, fornybar, og lavkarbonløsninger. På norsk sokkel er den femte, og siste, plattformen installert på Johan Sverdrup-feltet, og sammenstillingen av turbinene til den flytende vindparken Hywind Tampen er i gang. Equinor er tildelt lisenser og operatørskap for utvikling av to CO2-lagre, en viktig milepæl i arbeidet med å gjøre norsk sokkel til en ledende provins for CO2-lagring i Europa. I Brasil er produksjonen fra de første brønnene for økt oljeutvinning på Roncador-feltet startet opp, sier Opedal.

Sterke finansielle resultater med høyere priser

Energiprisene økte i kvartalet, ettersom Russlands invasjon av Ukraina økte usikkerheten i allerede stramme markeder, spesielt for europeisk gass. Equinor oppnådde høyere priser for væsker og gass, og leverte et justert driftsresultat* på 18,0 milliarder USD i kvartalet, opp fra 4,09 milliarder USD i samme periode i 2021. Justert driftsresultat etter skatt* var 5,18 milliarder USD, opp fra 1,29 milliarder USD i samme periode i fjor.

Den 28. februar annonserte Equinor beslutningen om å stoppe nye investeringer i Russland, og startet prosessen med å trekke seg ut av russiske joint ventures. Selskapet har tatt netto nedskrivninger på 1,08 milliarder USD knyttet til eiendeler i Russland.

Resultatene til segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering ble påvirket av negative effekter av prissikring av bilaterale kontrakter. De negative effektene ble delvis motvirket av sterke trading-resultater, blant annet et sterkt resultat fra Equinors datterselskap Danske Commodities.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 18,4 milliarder USD i kvartalet, opp fra 5,22 milliarder USD i samme periode i 2021. IFRS-resultatet var 4,71 milliarder USD i kvartalet, sammenlignet med 1,85 milliarder USD i første kvartal 2021. Netto reversering av nedskrivninger på 0,27 milliarder USD omfatter reverseringer av nedskrivninger på 0,82 milliarder USD i segmentet U&P Norge og 0,53 milliarder USD i segmentet E&P USA, hovedsakelig på grunn av de kortsiktige råvareprisene.

God drift med god regularitet ga høy produksjon på tvers av alle segmenter

God operasjonell drift og høy produksjon, samt optimalisert produksjon for å levere mer gass til Europa, bidro til økt verdiskaping i kvartalet.
Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,106 millioner foe per dag i første kvartal, ned fra 2,168 millioner foe per dag i samme periode i 2021.

Segmentet Utforsking og produksjon Norge økte produksjonen med om lag 4 %, inkludert en økning av gass til Europa på 10 %, og bidro til at gass utgjorde 50 % av Equinors egenproduksjon. Produksjon fra Martin Linge og økt produksjon fra Gina Krog og Gullfaks motvirket delvis effektene av forventet nedgang og salg av Bakken i USA.

Segmentet Fornybar leverte en egenproduksjon på 511 GWh i kvartalet, opp fra 451 GWh for samme periode i fjor på grunn av produksjon fra solenergianlegget Guanizuil IIA i Argentina, og at havvindparkene dro fordel av gunstigere vindforhold.

I første kvartal ferdigstilte Equinor fire letebrønner til havs uten drivverdige funn, og det pågikk boring i fire brønner ved utgangen av kvartalet.

Meget sterk kontantstrøm og fortsatt kapitaldisiplin styrket balansen ytterligere

Kontantstrøm fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var 20,1 milliarder USD i første kvartal, sammenlignet med 6,62 milliarder USD for samme periode i 2021. Organiske investeringer* var på 1,80 milliarder USD i kvartalet.

Ved utgangen av kvartalet var gjeldsgraden* på negative 22,2 %, ned fra negative 0,8 % i fjerde kvartal 2021, påvirket av at den ene skattebetalingen for virksomhet på norsk sokkel i første kvartal var basert på 2021-resultater. Inkludert leiekostnader i henhold til IFRS 16 var gjeldsgraden* på negative 10,7 %.

Konkurransedyktig kapitaldistribusjon

Styret har besluttet et kontantutbytte på 0,20 USD per aksje, samt å fortsette det ekstraordinære kontantutbyttet på 0,20 USD per aksje for første kvartal 2022, i tråd med det som ble kommunisert på kapitalmarkedsdagen i februar.

Basert på de veldig sterke resultatene fra første kvartal, sterk balanse og fremtidsutsikter, har styret bestemt å starte en andre transje for tilbakekjøpsprogrammet for aksjer på om lag 1,33 milliarder USD. Dette er i tråd med det som ble kommunisert på kapitalmarkedsdagen om et tilbakekjøpsprogram for 2022 på inntil 5 milliarder USD, og avhengig av fullmakt fra generalforsamlingen den 11. mai 2022. Den andre transjen starter 16. mai og vil avsluttes senest 26. juli 2022.

Første transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2022 ble fullført 25. mars 2022 med en total verdi på 1 milliard USD.

Kapitaldistribusjon for første kvartal er basert på fortsatt høye råvarepriser fra andre halvdel av 2021 og sterke resultater for første kvartal 2022.

Alle tilbakekjøpsbeløp inkluderer aksjer som vil bli innløst av den norske stat.

Utslipp og frekvens på alvorlige hendelser

Gjennomsnittlige CO2-utslipp fra Equinor-operert oppstrømsproduksjon, på 100 %- basis, var 6,7 kg per fat i første kvartal, sammenlignet med 7,0 kg per fat for hele året 2021.

Gjennomsnittlig frekvens på alvorlige hendelser (SIF) var 0,5, uendret fra første kvartal 2021.

*For mer informasjon, se "Use and reconciliation of non-GAAP financial measures" under “Supplementary”-delen i rapporten.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR, +44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør, +47 412 60 584 (mobil)

Siste nyheter