Skip to content

Equinors resultater for første kvartal 2023

(UTC)Last modified
Hammerfest LNG
Hammerfest LNG
Foto: Rino Engdal Photography/Equinor

Equinor leverte et justert driftsresultat* på 12,0 milliarder USD og 3,51 milliarder USD etter skatt i første kvartal 2023. Det rapporterte driftsresultatet var 12,5 milliarder USD, og resultatet for perioden var 4,97 milliarder USD.

Første kvartal var kjennetegnet av:

  • Sterk inntjening og kontantstrøm på tvers av selskapet
  • Solid drift og produksjonsvekst
    - Fortsatt høy gassproduksjon fra norsk sokkel til Europa
  • Høy verdiskaping fra markedsføring og trading
  • Fortsatt kostnadsfokus og kapitaldisiplin
  • Ordinært kontantutbytte på 0,30 USD per aksje, ekstraordinært kontantutbytte på 0,60 USD per aksje og oppstart av andre transje i tilbakekjøpsprogrammet på 1,67 milliarder USD. Forventet total kapitaldistribusjon i 2023 er 17 milliarder USD.
Anders Opedal, konsernsjef
Anders Opedal, konsernsjef
Foto: Ole Jørgen Bratland

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA:
- Equinor leverte god inntjening og kontantstrøm på tvers av selskapet og er en sikker og stabil leverandør av energi til Europa. Vi fortsetter med konkurransedyktig kapitaldistribusjon samtidig som vi investerer i en lønnsom portefølje innen olje og gass, fornybar energi og lavkarbonløsninger.

- Vi har strategisk fremdrift, optimaliserer olje- og gassporteføljen med kjøpet av Suncor Energy i Storbritannia og fortsetter med målrettet letevirksomhet. Vi videreutvikler porteføljen innen fornybar og lavkarbonløsninger med kjøpet av BeGreen som utvikler solenergiprosjekter, og vi samarbeider med industripartnere for å utvikle verdikjeder for storskala avkarbonisering.

Høy produksjon og fortsatt store energileveranser til Europa

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,130 millioner foe per dag for første kvartal, som er en oppgang fra 2,106 millioner foe per dag i samme kvartal 2022. Veksten kom fra en opptrapping av produksjonen fra nye felt og brønner, og felt som var tilbake i produksjon, som Johan Sverdrup fase 2 og Snøhvit i Norge, og Peregrino i Brasil. Kortvarige driftsutfordringer på Johan Sverdrup i begynnelsen av kvartalet virket inn på økningen.

En fortsatt høy og stabil gassproduksjon på norsk sokkel bidro til energisikkerheten i Europa. Produksjonen av fornybar energi var på 524 GWh i kvartalet, en liten økning fra samme kvartal i fjor. God tilgjengelighet for havvindparkene og produksjonen fra den flytende havvindparken Hywind Tampen på norsk sokkel bidro til oppgangen. Medregnet gasskraftproduksjonen i Storbritannia utgjorde den samlede kraftproduksjonen 1163 GWh i kvartalet.

Fortsatt strategisk og industriell framdrift

Siden årsskiftet har Equinor startet produksjonen fra satellittfeltet Bauge i Norskehavet. Det partneropererte feltet Vito i den amerikanske delen av Mexicogolfen er kommet i produksjon.

Equinor fortsatte å optimalisere olje- og gassporteføljen og styrket posisjonen i kjerneområder gjennom avtalen om kjøp av Suncor Energy UK. En eierandel i Statfjordområdet på norsk sokkel ble solgt i kvartalet.

I første kvartal ferdigstilte Equinor ni letebrønner offshore med tre drivverdige funn, og det pågikk aktivitet i tre letebrønner ved utgangen av kvartalet. To av funnene ble gjort i Troll-området i Nordsjøen, der Equinor også økte sine eierandeler i fem funn. Equinor ble tildelt 26 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel.

I Storbritannia er havvindparken Dogger Bank i rute til produksjonsstart til sommeren. Sammen med SSE undersøker Equinor muligheten for en fjerde utbyggingsfase, Dogger Bank D.

I kvartalet sluttførte Equinor kjøpet av BeGreen, et ledende selskap innen utvikling av solenergiprosjekter i Nordvest-Europa, med en prosjektportefølje på over 6 GW, fra tidligfase til middels modningsgrad.

Equinor fortsetter å utvikle verdikjeder for lavkarbon i samarbeid med industripartnere, og inngikk et samarbeid med det tyske energiselskapet RWE med sikte på å utvikle verdikjeder i stor skala for produksjon av lavkarbonhydrogen.

Sterke finansielle resultater og kontantstrøm

Equinor oppnådde en pris for rørgass til Europa på 18,8 USD per mmbtu, og den realiserte væskeprisen var 73,8 USD fatet, som er en nedgang på henholdsvis 37 % og 24 % sammenlignet med første kvartal 2022.

Equinor leverte et justert driftsresultat på 12,0 milliarder USD, og 3,51 milliarder USD etter skatt. Nedgangen fra samme kvartal i fjor skyldes lavere priser på væsker og gass, som delvis er motvirket av produksjonsvekst. Segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP) bidro med en inntjening som var over de nye og økte anslagene, særlig fra handel med råolje, petroleumsprodukter og væsker.

Kontantstrøm fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var på 15,3 milliarder USD i første kvartal, og kontantstrømmen fra driften etter skatt* var på 9,72 milliarder USD. I kvartalet betalte Equinor inn det første av tre like terminbeløp på 5,42 milliarder USD i skatt for virksomheten på norsk sokkel, og skal betale inn de to neste terminbeløpene i andre kvartal. De organiske investeringene* var på 2,31 milliarder USD i kvartalet, og de samlede investeringene var på 3,18 milliarder USD. Etter skatt, kapitaldistribusjon til aksjonærene og investeringer utgjorde netto kontantstrøm* 4,20 milliarder USD i første kvartal.

En sterk kontantstrøm, nedgang i arbeidskapital og nedgang i innskudd stilt som sikkerhet styrket den finansielle posisjonen ytterligere. Den justerte netto gjeldsgraden* var på minus 52,3 % ved utgangen av første kvartal, fra minus 23,9 % ved utgangen av fjerde kvartal 2022.

Konkurransedyktig kapitaldistribusjon

Styret har besluttet et ordinært kontantutbytte på 0,30 USD per aksje, samt et ekstraordinært kontantutbytte på 0,60 USD per aksje for første kvartal 2023, i tråd med det som ble kommunisert på kapitalmarkedsdagen i februar.

Forventet total kapitaldistribusjon for 2023 er USD 17 milliarder, inkludert et tilbakekjøpsprogram på USD 6 milliarder. Styret har besluttet å starte en andre transje for tilbakekjøpsprogrammet for aksjer på 1,67 milliarder USD. Den andre transjen starter 11. mai og vil avsluttes senest 25. juli 2023, og er avhengig av fullmakt fra generalforsamlingen den 10. mai 2023.

Første transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2023 ble fullført 20. mars 2023 med en total verdi på 1 milliard USD.

Alle tilbakekjøpsbeløp inkluderer aksjer som vil bli innløst av den norske stat.

* For punkter merket med asterisk (*) i denne rapporten, se "Use and reconciliation of non-GAAP financial measures" under “Supplementary disclosures”.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, direktør IR, +47 918 01 791 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør, +47 412 60 584 (mobil)

Siste nyheter