Skip to content

Equinors resultater for første kvartal 2024

(UTC)Last modified
Johan Sverdrup
Johan Sverdrup
Foto: Arne Reidar Mortensen

Equinor leverte et justert driftsresultat* på 7,53 milliarder USD, og 2,57 milliarder USD etter skatt i første kvartal 2024. Det rapporterte driftsresultatet var 7,63 milliarder USD, og resultatet for perioden var 2,67 milliarder USD. Justert resultat* var 2,84 milliarder USD, noe som ga et justert resultat per aksje* på 0,96 USD.

Finansielle resultater og drift

  • God drift og høy produksjon
  • Solide finansielle resultater og kontantstrøm
  • Sterke resultater fra tradingvirksomheten

Strategisk framgang

  • Kraft fra land til Sleipner- og Gudrun-feltene på norsk sokkel
  • Ny kraftsalgsavtale tildelt Empire Wind 1
  • Forbedret gassportefølje på land i USA gjennom transaksjon

Konkurransedyktig kapitaldistribusjon

  • Ordinært kontantutbytte på 0,35 USD per aksje
  • Fortsatt ekstraordinært kontantutbytte på 0,35 USD per aksje. Andre transje i tilbakekjøpsprogrammet på inntil 1,6 milliarder USD
  • Forventet total kapitaldistribusjon i 2024 på 14 milliarder USD.

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA:
- God drift i alle deler av virksomheten bidro til solide finansielle resultater. Produksjonen på norsk sokkel var høy, og den internasjonale porteføljen bidro med solid produksjonsvekst. Vi fortsetter med betydelig kapitaldistribusjon og forventer å levere en samlet distribusjon på 14 milliarder dollar i 2024.

Anders Opedal, konsernsjef
Anders Opedal, konsernsjef
Foto: Sheyda Aalgaard

- Vi fortsetter å være en sikker og pålitelig leverandør av energi til Europa. På norsk sokkel ble Eirin-prosjektet godkjent, og Sleipner- og Gudrun-feltene drives nå delvis med kraft fra land. Dette bidrar til lavere kostnader og utslipp fra produksjonen.

- Vi fortsetter satsingen på lønnsom vekst innen fornybar energi. I kvartalet sikret vi betydelig bedre betingelser for havvindprosjektet Empire Wind 1 i USA, og startet kommersiell produksjon fra Mendubim-solparkene i Brasil.

Høy produksjon

Equinors samlede egenproduksjon var 2,164 millioner foe per dag i første kvartal, som er en økning fra 2,130 millioner foe per dag i samme kvartal i fjor. Generelt god drift bidro til produksjonsøkningen. Økt kapasitet på Johan Sverdrup og opptrapping av produksjon på Breidablikk, i tillegg til nye brønner i produksjon, bidro til vekst på norsk sokkel. Den internasjonale porteføljen hadde en produksjonsvekst på 3 % med bidrag fra Vito-feltet i den amerikanske delen av Mexicogolfen og Buzzard-feltet i Storbritannia, i tillegg til nye brønner i Angola.

I første kvartal produserte Equinor 774 GWh fornybar energi, en økning på 48 % fra samme kvartal i fjor. Veksten kom hovedsakelig fra landbasert vind- og solanlegg i Brasil, der Rio Energy var viktigste bidragsyter. Høyere produksjon fra havvindparkene bidro også til økt kraftproduksjon.

Strategisk framgang

Aktivitetsnivået på norsk sokkel var høyt gjennom hele kvartalet. Utbyggingsplanen for Eirin, et havbunnsfelt tilknyttet Gina Krog, ble godkjent i kvartalet. Feltet forventes å bidra med gassvolumer fra neste år. I april kunngjorde Equinor oppstart av kraft fra land til Sleipner feltsenter, Gudrun-plattformen og andre tilknyttede felt, som forventes å redusere utslippene ytterligere.

Equinor fortsatte å forbedre olje- og gassporteføljen gjennom en nylig transaksjon på land i USA. Selskapet bytter sine opererte eierandeler samt et kontantvederlag på 500 millioner USD mot økt eierskap i partneropererte eiendeler i den nordlige delen av Marcellus i Pennsylvania.

I kvartalet sikret Equinor en betydelig bedre kraftsalgspris for havvindprosjektet Empire Wind 1 på den amerikanske østkysten. Planlagte neste steg er endelig investeringsbeslutning, prosjektfinansiering og nedsalg til en ny partner. I Brasil startet produksjonen fra Mendubim-solparkene med en kapasitet på 531 MW, der Equinors eierandel er 30 %.

Finansielle resultater og kontantstrøm

Equinor realiserte en pris på 9,41 USD per MMbtu for rørgass til Europa, og den realiserte væskeprisen var 76,0 USD per fat, henholdsvis en nedgang på 50 % og en oppgang på 3 %, sammenlignet med første kvartal 2023.

Equinor leverte et justert driftsresultat* på 7,53 milliarder USD og 2,57 milliarder USD etter skatt. Dette er en nedgang fra samme kvartal i fjor på grunn av lavere gasspriser, som delvis ble motvirket av produksjonsvekst og økte væskepriser.

Dette kvartalet innførte selskapet to nye måltall; justert resultat* og justert resultat per aksje*. Hensikten er å sikre ytterligere åpenhet om Equinors underliggende finansielle resultater. I tillegg, med effekt fra første kvartal, er justering for over- og underløft fjernet fra justert driftsresultat*.

Markedsføring, midtstrøm og prosessering-segmentet leverte et justert driftsresultat* på 887 millioner USD, noe som er over guidingen for segmentet, hovedsakelig som følge av sterke resultater fra handel med olje og oljeprodukter, og LNG.

Kontantstrøm fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var på 9,69 milliarder USD for første kvartal, og kontantstrømmen fra drift etter skatt* var på 5,84 milliarder USD. I kvartalet foretok Equinor en innbetaling av skatt for norsk sokkel på 3,52 milliarder USD. De organiske investeringene* var på 2,76 milliarder USD i kvartalet, og de samlede investeringene var på 3,36 milliarder USD. Etter skatt, kapitaldistribusjon og investeringer, utgjorde netto kontantstrøm* 8 millioner USD i første kvartal.

Justert netto gjeldsgrad* var på minus 19,8 % ved utgangen av første kvartal, en oppgang fra minus 21,6 % ved utgangen av fjerde kvartal 2023.

Konkurransedyktig kapitaldistribusjon

Styret har besluttet et ordinært kontantutbytte på 0,35 USD per aksje, samt å fortsette det ekstraordinære kontantutbyttet på 0,35 USD per aksje for første kvartal 2024, i tråd med det som ble kommunisert på kapitalmarkedsdagen i februar.

Forventet total kapitaldistribusjon for 2024 er 14 milliarder USD, inkludert et tilbakekjøpsprogram på inntil 6 milliarder USD. Styret har bestemt å starte en andre transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer på inntil 1,6 milliarder USD. Den andre transjen er avhengig av fullmakt fra selskapets generalforsamling 14. mai 2024 og vil starte etter denne. Transjen vil avsluttes senest 22. juli 2024.

Første transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2024 ble fullført 2. april 2024 med en total verdi på 1,2 milliarder USD.

Alle tilbakekjøpsbeløp inkluderer aksjer som vil bli innløst av den norske stat.

*For uttrykk merket med en stjerne i denne rapporten, se Use and reconciliation of non-GAAP financial measures i the Supplementary disclosures.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, direktør IR, +47 918 01 791 (mobil)

Presse

Sissel Rinde, informasjonsdirektør, +47 412 60 584 (mobil)