Skip to content

Dødsfall etter helikopterulykke

(UTC)Last modified
Dødsfall helikopterulykke
Foto: Ole Jørgen Bratland

Det er nå bekreftet at den omkomne i helikopterulykken utenfor Sotra onsdag kveld var ansatt i Equinor. Ulykken skjedde mens helikopteret var på øvelse-oppdrag for Equinor og var tilknyttet SAR-tjenesten for Oseberg-området i Nordsjøen.

«Dette er en dypt tragisk hendelse. I dag er en tung dag for mange. Våre tanker går til de familiene, nære og andre som er berørt,» sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

«Vi har nå fått det tunge budskapet om at vi har mistet en dyktig og kjær kollega. Det er også viktig for meg å understreke at alle om bord i helikopteret var på jobb for Equinor, og vår oppgave er å bidra til å ta vare på alle involverte. Vi retter en stor takk til Hovedredningssentralen og alle involverte i redningsaksjonen og det arbeidet som nå pågår» sier Opedal.

Equinor samarbeider tett med helikopteroperatøren Bristow Norway og relevante myndigheter i håndteringen og oppfølgingen av hendelsen.
Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. Etter hendelsen besluttet Equinor opphold i sine regulære flyvninger på norsk sokkel av hensyn til de berørte og for å få oversikt over situasjonen.

Equinor har opprettet en pårørendetelefon på 800 500 20 og har i samarbeid med politiet bidratt til å etablere et pårørendesenter på Scandic Kokstad i Bergen.

* * * * *

Opprinnelig melding | Publisert 29. februar 07:27 CET

En person har omkommet etter helikopterulykken utenfor Sotra onsdag kveld. Helikopteret var på øvelse-oppdrag for Equinor og var tilknyttet SAR-tjenesten for Oseberg-området i Nordsjøen.

«Dette er en dypt tragisk hendelse. I dag er en tung dag for mange. Våre tanker går til de familiene, nære og andre som er berørt,» sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

«Alle om bord i helikopteret var på jobb for Equinor, og vår oppgave nå er å bidra til å ta vare på de involverte. Vi retter en stor takk til Hovedredningssentralen og alle involverte i redningsaksjonen og det arbeidet som nå pågår» sier Opedal.

Equinor samarbeider tett med helikopteroperatøren Bristow Norway og relevante myndigheter i håndteringen og oppfølgingen av hendelsen.

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. Etter hendelsen besluttet Equinor opphold i sine regulære flyvninger på norsk sokkel av hensyn til de berørte og for å få oversikt over situasjonen.

Selskapet ønsker å få helikoptrene raskt tilbake i normal drift og gjør nå nødvendige forberedelser for å få dette til på en sikker måte.

Equinor har opprettet en pårørendetelefon på 800 500 20 og har i samarbeid med politiet bidratt til å etablere et pårørendesenter på Scandic Kokstad i Bergen.

Siste nyheter