Skip to content

Equinor kjøper energilagringsselskap i USA

(UTC)
Anlegg for energilagring
(Foto: East Point Energy LLC)

Equinor har inngått avtale om å kjøpe hele det USA-baserte energilagringsselskapet East Point Energy LLC. Oppkjøpet støtter opp under Equinors ambisjon om å være et ledende selskap i energiomstillingen, og gir selskapet en plattform for å utvide energitilbudet i USA.

Privateide East Point Energy har hovedkontor i Charlottesville, Virginia, og har i dag en portefølje på til sammen 4,1 GW med batteriparkprosjekter av tidlig og medium modenhet, hvor hovedvekten av prosjektene er på den amerikanske østkysten. Ytterligere vekstpotensial utover nåværende portefølje er også identifisert.

Olav Kolbeinstveit - portrett
Olav Kolbeinstveit, direktør for kraft og markeder i Fornybar i Equinor.

– Med kjøpet av East Point Energy tar Equinor steget inn i kraftmarkedet i USA med energilagring. Det vil sette oss i stand til å realisere ytterligere muligheter vi ser innen fornybart i USA, skape verdi fra svingninger i kraftmarkedene, og levere pålitelige tjenester med økt stabilitet til kraftnettet, sier Olav Kolbeinstveit, direktør for kraft og markeder i Fornybar i Equinor.

Energilagring vil spille en viktig rolle i det grønne skiftet når verden øker sin andel av fornybar kraft. Energilagring er viktig for å legge til rette for mer fornybart i energimiksen, og kan bidra til å stabilisere kraftmarkedene og forbedre forsyningssikkerheten. Oppkjøpet representerer også attraktive investeringsmuligheter, og prosjektene vil bidra til å øke lønnsomheten i fornybarporteføljen samtidig som den reduserer porteføljerisiko.

Equinor ser at batterier og lagring av strøm kan gi lønnsomme muligheter i utvalgte kraftmarkeder. Dette er basert på mulighetene dette gir for fleksibilitet samt energihandel og tjenester gjennom Danske Commodities, heleid av Equinor.

Siri Espedal Kindem - portrett
Siri Espedal Kindem, direktør for Equinor Renewables US.

Kjøpet av East Point Energy er enda et steg i denne retningen etter investeringen i 2021 i Noriker Power Limited, et ledende energilagringsselskap i Storbritannia.

Oppkjøpet utvider også Equinors tjenestetilbud i USA, og styrker vår rolle som energileverandør i landet. Fleksibel energilagring komplementerer Equinors portefølje i USA som allerede består av havvind, oppstrøms olje- og gassvirksomhet samt nye muligheter innenfor hydrogen og karbonfangst og -lagring.

East Point Energy har en dyktig stab som siden 2018 har utviklet og solgt en rekke byggeklare batteriparkprosjekter av høy kvalitet i det amerikanske energimarkedet. East Point Energy blir et datterselskap av Equinor, og de ansatte fortsetter å bygge virksomheten videre.

Andrew Foukal - portrett
Andrew Foukal, administrerende direktør i East Point Energy.

– Vi ser fram til å samarbeide med East Point Energy for å bygge en portefølje av batteriparker i USA. Dette styrker og utvider vårt eksisterende fornybartilbud i USA, som omfatter de omfattende havvindprosjektene Empire Wind og Beacon Wind, sier Siri Espedal Kindem, direktør for Equinor Renewables US.

– På vegne av East Point Energy-teamet er jeg glad for å ønske Equinor velkommen som ny eier. Vi ser fram til et langt og vellykket samarbeid om å utvikle, eie og operere energilagingsprosjekter i USA, sier Andrew Foukal, administrerende direktør i East Point Energy.

Transaksjonsavtalene ble inngått 9. juli og transaksjonen planlegges å bli sluttført i 3. kvartal 2022.

Pressekontakt:

Equinor i USA

Equinor har hatt virksomhet i USA siden 1987, og bygger opp en bred energiportefølje i landet. Vi er aktive i Mexicogolfen som femte største produsent av olje og gass. Vi produserer også gass og NGL på land fra Marcellus/Utica-formasjonene i Appalachian-bassenget. Vi har også en ambisjon om å utvikle lavkarbon-verdikjeder rundt hydrogen og karbonfangst- og lagring i Appalachian-regionen.

Innen fornybar er Equinor ett av de største selskapene i USA innen havvindutvikling, og er operatør for to lisensområder, Empire Wind og Beacon Wind. Vi utvikler aktivt tre prosjekter: Empire Wind 1, Empire Wind 2, og Beacon Wind 1. Når de er fullført, vil disse prosjektene produsere nok elektrisitet til å forsyne om lag 2 millioner New York-hjem med strøm.

Kart over amerikanske kraftmarkeder hvor East Point Energy modner prosjekter
Amerikanske kraftmarkeder hvor East Point Energy modner prosjekter.

Siste nyheter