Skip to Content
no

Transocean Spitsbergen skal bore for to lisenser

(UTC)Last modified
Transocean Spitsbergen
Transocean Spitsbergen
(Foto: Jamie Baikie, SIGNAL2NOISE/Equinor)

Equinor har på vegne av lisensene Haltenbanken Vest Unit og Halten Øst tildelt Transocean Spitsbergen et fast boreprogram bestående av ni brønner og opsjon på to ekstra. Verdien på avtalen er beregnet til om lag 2,4 milliarder kroner inkludert opsjonene.

Etter planen skal riggen høsten 2023 starte kampanjen med å bore tre produksjonsbrønner for Haltenbanken Vest Unit, som er en del av Kristin Sør-området i Norskehavet. Deretter er det planlagt å bore seks produksjonsbrønner for Halten Øst som skal knyttes opp mot Åsgard-feltet i Norskehavet, før man vil vurdere ytterligere to brønner på Kristin Sør. Hele boreprogrammet, inkludert opsjonene, er beregnet å vare i underkant av to år.

Transocean Spitsbergen har fra før rammeavtale med løpende opsjoner og har boret for Equinor sammenhengende siden 2019.

Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser.
Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser.

- Transocean har over lengre tid demonstrert at de leverer sikre og effektive boreoperasjoner for Equinor. Vi har derfor inngått en langsiktig avtale med dem om et boreprogram for Halten Øst og Kristin Sør, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser.

- Vi er glade for at vi nå får etablert forutsigbarhet for disse to lisensene som vi er operatør for. Rammeavtalen vi har med Transocean gjorde at vi hadde en effektiv prosess for begge parter, hvor vi virkelig nyttiggjør effekten av et langsiktig samarbeid, sier han.

Transocean Spitsbergen er en 6. generasjons flyterigg med dobbelt boretårn som er tilpasset vinterforhold, boring i formasjoner med høyt trykk og høy temperatur og har automatisk borekontroll installert. For tiden blir riggen brukt til komplettering av brønner på Snorre-feltet.

Den anslåtte kontraktsverdien inkluderer boretjenester som eksempelvis kjøring av fôringsrør, behandling av spillvann, håndtering av borekaks og to fjernstyrte undervannsfartøy (ROV).