Skip to content

Generalforsamling 2022 Equinor ASA

-(UTC)
Stavanger

Equinors ordinære generalforsamling vil bli avholdt onsdag 11. mai 2022 kl. 16.00 CEST.

Innkalling til ordinær generalforsamling er publiseret og sendt til aksjeeierne 19. april 2022.

Generalforsamlingen vil bli avholdt i Equinor Business Center, Forusbeen 50, 4035 Stavanger for de som deltar fysisk og via Lumi AGM for de som deltar digitalt.

Generalforsamlingen vil bli avholdt på norsk og simultanoversatt til engelsk.

Avstemning vil foregå elektronisk via Lumi AGM både for aksjonærer som møter fysisk og de som deltar digitalt. Det er mulig å forhåndsstemme, men dersom aksjonæren ønsker å stemme underveis må smarttelefon eller nettbrett medbringes. Veiledning vil bli gitt ved oppmøte. Veiledning til Lumi AGM er også tilgjengelig via denne linken.

Andre interesserte og aksjonærer som ikke ønsker å avgi stemme eller stille spørsmål, kan følge generalforsamlingen via webcast lenger ned på denne siden.

Ved tekniske problem kan generalforsamlingen følges via vår YouTube-konto.

Påmelding

Fysisk deltakelse på generalforsamlingen bør meldes til selskapet innen 10. mai 2022 kl. 12.00 CEST. Påmelding kan foretas via VPS Investortjenester eller denne linken. Dette krever en pinkode og referansenummer som står oppført på skjema vedlagt innkallingen eller på aksjonærens konto i VPS Investortjenester. Påmeldingsskjema kan også sendes per e-post til genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Elektronisk deltakelse krever ingen påmelding.

Forhåndstemme og fullmakt

Aksjonærer kan avgi forhåndsstemme innen 10. mai 2022 kl. 16.00 CEST for hver enkelt sak på dagsorden via VPS Investortjenester eller denne linken. Dette krever en pinkode og referansenummer som står oppført på skjema vedlagt innkallingen eller på aksjonærens konto i VPS Investortjenester.

Aksjonærer som ønsker å stemme på generalforsamlingen ved bruk av fullmektig kan, innen 10. mai 2022 kl. 12.00 CEST, gi fullmakt elektronisk fra aksjonærens konto i VPS Investortjenester eller via denne linken. Dette krever en pinkode og referansenummer som står oppført på skjema vedlagt innkallingen eller på aksjonærens konto i VPS Investortjenester. Fullmaktsskjema kan også sendes per e-post til: genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Aksjonærer som har forhåndsstemt, gitt en åpen fullmakt eller fullmakt med stemmeinstruks, som ønsker å delta digitalt via Lumi AGM eller fysisk, vil ikke få sakene til avstemning i Lumi AGM, men har fortsatt talerett eller kan stille spørsmål via Lumi AGM.

Aksjonærer kan finne sin pinkode og referansenummer ved å logge på VPS Investortjenester via www.vps.no eller nettbank. Velg: Hendelser - Generalforsamling - klikk på ISIN, her fremkommer pinkode og referansenummer. For ytterligere forklaring, vennligst se link. Aksjonærer er også velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice, vedrørende pålogging eller andre tekniske spørsmål, på telefon +47 23 26 80 20, eller sende en e-post til genf@dnb.no.

Generelle spørsmål vedrørende generalforsamlingen kan rettes til Investor Relations: Erik Gonder, +47 995 62 611, eller til Anne Sofie Dahle, +47 908 87 554.

Dokumenter til generalforsamlingen er tilgjengelig nedenfor.

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.