Offshore vindkraft i Storbritannia

Equinor har lang erfaring med vindkraft i Storbritannia, etter å ha bygget ut og satt i drift Sheringham Shoal, Dudgeon og Hywind Scotland vindparker. Nå samarbeider vi med SSE Renewables for å levere Dogger Bank—verdens største offshore vindpark og en viktig milepæl i å levere på Storbritannias dekarboniseringsmål.

Bygger ut en bred energiklynge i Nordsjøen

For å bli en global aktør innen havvind har vi en verdidrevet strategi, som har som formål å drive fram større prosjekter i regionale klynger. Her presenterer vi vår visjon for fornybar kraft i Nordsjøen.

Dogger Bank

Havvindparken Dogger Bank Wind Farm blir bygget ut i tre like faser på 1,2 gigawatt (GW) hver. De to første fasene, Dogger Bank A og B, er et partnerskap (joint venture) mellom Equinor (40%), SSE Renewables (40%) og Eni (20%). Tredje fase, Dogger Bank C, utvikles under en annen tidsplan, og eies av Equinor (50%) og SSE Renewables (50%).

Vel blåst: Bygger verdens største havvindpark i Storbritannia


Snart vil Doggerbanken romme verdens største havvindpark, som har kapasitet til å produsere formidable 3,6 GW elektrisitet, som er nok til å forsyne fem millioner husholdninger med kraft, eller om lag fem prosent av samlet britisk etterspørsel.

Hywind Scotland

Verdens første flytende havvindpark, pilotparken Hywind Scotland, har en kapasitet på 30 MW og har vært i drift siden 2017. Denne parken har demonstrert at det er mulig med flytende havvindparker som er ti ganger større.

Equinor og samarbeidspartneren Masdar investerte to milliarder kroner for å realisere Hywind Scotland, og oppnådde en kostnadsreduksjon på 60-70 prosent sammenlignet med Hywind Demo-prosjektet i Norge. Hywind Scotland begynte å produsere elektrisitet i oktober 2017.

Hywind Scotland har for hvert år siden driften startet oppnådd høyest gjennomsnittlig kapasitetsfaktor av alle havvindparker i Storbritannia, hvilket beviser potensialet i flytende havvind.

Fakta om Hywind Scotland

 • Verdens første flytende havvindpark
 • Fem turbiner
 • Pilotpark som dekker rundt 4 kvadratkilometer
 • Installert kapasitet: 30 MW
 • Diameter 154 m
 • Maksimal høyde 253 meter
 • Vanndybde: 95-120 meter
 • Understellstype: spar
 • Standard offshore vindturbin
 • Leverer strøm til ca. 20.000 britiske hjem
 • Kabellengde: Ca. 30 km
 • Gjennomsnittlig bølgehøyde: 1,8 meter

Passer for tøffe forhold, med enkelt 3-linjers fortøyningssystem, patentert bevegelseskontroll som reduserer materialtretthet og øker produksjonen

“Mye av kunnskapen vi har lært oss i løpet av snart femti år med oljeproduksjon, kan brukes videre i vindkraftprosjektene våre.”

Stine Myhre Selås, strukturingeniør i Equinor

Med den eneste flytende havvindparken med flere år i drift, har Equinor samarbeidet med andre for å samle inn data fra den unike havvindparken, samt å teste ut nye metoder for å undersøke hvordan flytende havvind påvirker miljøet og hvordan man kan sameksistere med andre marine interessenter.

 • Sammen med det ledende forskningssenteret, NORCE Research, tester vi en ny metode ved å analysere miljø DNA for å kunne kartlegge effektene flytende havvindparker har på fisk i nærheten.
 • Vi tar i bruk en helt ny metode for datainnsamling innen havvind, ved å ta i bruk en  autonom seilbøye som kartlegger tilstedeværelsen av fisk og kvantiteten av biomasse i havområder. Metoden er både mer bærekraftig og mindre forstyrrende på det marine miljøet.
 • Equinor og Marine Scotland samarbeider for å teste ut nye og trygge metoder for fiske innenfor områdene til havvindparken, for å utforske hvordan man kan sameksistere i det marine miljøet.
   
Slik er vindturbinene plassert i havet utenfor kysten av Peterhead. De er forankret med tre sugeanker hver, og er koblet sammen for å sende elektrisiteten som produseres til land.

Våre forpliktelser overfor lokalsamfunnene
Vi er opptatt av å skape varige verdier i lokalsamfunnene gjennom våre forretningsaktiviteter. Bidraget kan bestå i direkte og indirekte lokal sysselsetting, lokale innkjøp av varer og tjenester, utvikling av lokal infrastruktur og kapasitetsoppbygging og samfunnsinvesteringer. Når det gjelder Hywind tar vi sikte på å bruke lokale byggefirmaer og forsyningskjeder der det er mulig.

Vi deler driftsdata fra Hywind Scotland med leverandørindustrien og akademia:

Sheringham Shoal (UK)

Sheringham Shoal var det første skrittet vi tok på området fornybar energi. Vår første kommersielle havvindpark ligger 17 til 23 kilometer utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia, og ble satt i drift i 2011. Hver av de 88 vindturbinene har en kapasitet på 3,6 MW, og til sammen produserer vindparken nok elektrisitet til å dekke behovet til 220.000 britiske husstander. Equinor er operatør for prosjektet på vegne av partnerne Green Investment Banks og Equitix.

Dudgeon (UK)

Havvindparken Dudgeon Offshore Wind Farm ligger rundt 30 km utenfor kysten av Cromer i North Norfolk, og har en installert kapasitet på 402 MW, som er nok til å forsyne 410.000 britiske husholdninger med elektrisk kraft. Dudgeon Offshore Wind Farm er et felleseid selskap med Equinor, China Resources og Masdar i Abu Dhabi som eiere. Denne nye vindparken startet produksjon i 2017.