Skip to main content

Generalforsamlingen er selskapets øverste organ. Alle aksjonærer som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) mottar innkalling til generalforsamlingen, og har rett til å fremme forslag og avgi sin stemme direkte, eller gjennom fullmektig. Aksjonærene kan også avgi elektronisk forhåndsstemme i en periode før generalforsamlingen. 

Equinors vedtekter og Allmennaksjeloven regulerer generalforsamlingens rolle og mandat. I henhold til Equinors vedtekter skal generalforsamlingen holdes innen utgangen av juni hvert år. Alle våre tidligere generalforsamlinger er dokumentert i tabellen lenger ned på siden.   

Annual General meeting 2018

Generalforsamlingen 2019 vil bli avholdt
onsdag 15. mai 2019

Arkiv over tidligere generalforsamlinger

År  Webcast  Innkalling (ekskl. appendiks)  Møtereferat  Presentasjon  Arkiv og appendiks
2018 Webcast PDF PDF  -  PDF
2017 YouTube PDF PDF   PDF
2016 YouTube PDF PDF - PDF
2015 YouTube
PDF  (Kun engelsk)
PDF PDF PDF
2014 YouTube
PDF PDF PDF PDF
2013 YouTube
PDF PDF (n/a) PDF
2012  YouTube PDF PDF (n/a) PDF
2011 YouTube
PDF PDF (n/a) PDF
2010 YouTube
PDF PDF (n/a) PDF
2009 YouTube
PDF  (Kun engelsk)
PDF PDF PDF
2008 YouTube
PDF PDF PDF PDF
2007 extra (n/a) PDF (Kun engelsk) PDF PDF PDF
2007 (n/a) PDF PDF PDF PDF
2006 (n/a) PDF PDF (n/a) PDF
2005 (n/a) PDF PDF (n/a) PDF

Slik mottar du elektronisk innkalling til generalforsamlingen og avgir elektronisk stemme

Man working on a computer

Elektronisk innkalling til generalforsamling og elektronisk stemmegivning

Equinor oppfordrer alle til å registrere seg for elektronisk mottak av innkalling til generalforsamling.  Dette skjer ved hjelp av "investortjenester", enten gjennom nettbanken din eller hjemmesiden til banken/megleren du har din VPS-konto hos.

Elektronisk registrering bidrar til å spare miljøet og redusere selskapets kostnader, i tillegg til at det er en forenkling for aksjonærene. 

Slik bestiller du elektronisk innkalling til generalforsamlingen: 

  1. Gå inn på "investortjenester", enten gjennom nettbank eller hjemmesiden til banken/megleren du har din VPS-konto hos.
  2. Inne på "investortjenester" velger du "Min VPS-konto" og "Kontotilpasninger" i menyen til venstre. De tilleggstjenestene du kan bestille, og tjenestene du har bestilt er satt opp i en tabell. 
  3. Velg "Elektroniske selskapsmeldinger" og kryss av for "Jeg ønsker å motta meldinger, innkallinger og informasjon elektronisk, Aksjer" 

ELEKTRONISK STEMMEGIVNING: 
Alle aksjonærer har mulighet til å avgi elektronisk forhåndsstemme i en periode før generalforsamlingen. Dette kan enkelt gjøres ved hjelp av "investortjenester", enten gjennom din nettbank eller hjemmesiden til banken/megleren du har din VPS-konto hos, eller via en link som vil legges ut på denne siden samtidig med at innkallingen til Equinors generalforsamling sendes ut til aksjonærene.