Generalforsamlingen er selskapets øverste organ. Alle aksjonærer som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) mottar innkalling til generalforsamlingen, og har rett til å fremme forslag og avgi sin stemme direkte, eller gjennom fullmektig. Aksjonærene kan også avgi elektronisk forhåndsstemme i en periode før generalforsamlingen. 

Equinors vedtekter og Allmennaksjeloven regulerer generalforsamlingens rolle og mandat. I henhold til Equinors vedtekter skal generalforsamlingen holdes innen utgangen av juni hvert år. Alle våre tidligere generalforsamlinger er dokumentert i tabellen lenger ned på siden.   

Bilde fra generalforsamlingen 2021

Generalforsamling 2021 ble avholdt tirsdag 11. mai 2021.

Arkiv over tidligere generalforsamlinger

År  Webcast  Innkalling (ekskl. appendiks)  Møtereferat  Presentasjon  Arkiv og appendiks
2021 Webcast AGM 2021 Innkalling AGM 2021 Referat AGM 2021    
2020 Webcast AGM 2020 Innkalling AGM 2020 Referat AGM 2020    
2019 Webcast PDF PDF   PDF
2018 Webcast PDF PDF  -  PDF
2017 YouTube PDF PDF   PDF
2016 YouTube PDF PDF - PDF
2015 YouTube
PDF  (Kun engelsk)
PDF PDF PDF
2014 YouTube
PDF PDF PDF PDF
2013 YouTube
PDF PDF (n/a) PDF
2012  YouTube PDF PDF (n/a) PDF
2011 YouTube
PDF PDF (n/a) PDF
2010 YouTube
PDF PDF (n/a) PDF
2009 YouTube
PDF  (Kun engelsk)
PDF PDF PDF
2008 YouTube
PDF PDF PDF PDF
2007 extra (n/a) PDF (Kun engelsk) PDF PDF PDF
2007 (n/a) PDF PDF PDF PDF
2006 (n/a) PDF PDF (n/a) PDF
2005 (n/a) PDF PDF (n/a) PDF

Slik mottar du elektronisk innkalling til generalforsamlingen

Equinor oppfordrer alle aksjonærer til å registrere seg for elektronisk mottak av innkalling til generalforsamling. Dette kan gjøres via investortjenester enten gjennom nettbank eller www.vps.no.

Elektronisk registrering bidrar til å spare miljøet og redusere selskapets kostnader, i tillegg til at det er en forenkling for aksjonærene.

Slik bestiller du elektronisk innkalling til generalforsamling:

  1. Gå inn på investortjenester enten gjennom nettbank eller www.vps.no.
  2. Inne på “Investortjenester” velger du i menyen oppe til høyre under navnet ditt: "Konti og rettigheter".
  3. Velg deretter "Endre".
  4. Under "Kontoinnstilling for investormeldinger" velger du "Elektronisk".
  5. Velg deretter "Lagre".