Skip to content

Generalforsamling

Havvindparken Dudgeon
Foto: Sonja Chirico Indrebø
  1. Hjem
  2. Om oss
  3. generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapets øverste organ.

Alle aksjonærer som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) mottar innkalling til generalforsamlingen, og har rett til å fremme forslag og avgi sin stemme direkte, eller gjennom fullmektig. Aksjonærene kan også avgi elektronisk forhåndsstemme i en periode før generalforsamlingen.

Equinors vedtekter og Allmennaksjeloven regulerer generalforsamlingens rolle og mandat. I henhold til Equinors vedtekter skal generalforsamlingen holdes innen utgangen av juni hvert år. Alle våre tidligere generalforsamlinger er dokumentert lenger ned på siden.

Equinors generalforsamling 2024
Equinors generalforsamling 2024
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)

Generalforsamling 2024

Equinors ordinære generalforsamling vil bli avholdt tirsdag 14. mai 2024 kl. 15.00 CEST.

Generalforsamlingen vil bli avholdt i Equinor Business Center, Forusbeen 50, 4035 Stavanger for de som deltar fysisk og via Lumi AGM for de som deltar digitalt.

Generalforsamlingen vil bli avholdt på norsk og simultanoversatt til engelsk.

Avstemning vil foregå elektronisk via Lumi AGM både for aksjonærer som møter fysisk og de som deltar digitalt. Det er mulig å forhåndsstemme, men dersom aksjonæren ønsker å stemme underveis må smarttelefon eller nettbrett medbringes. Veiledning vil bli gitt ved oppmøte. Veiledning til Lumi AGM er også tilgjengelig via denne linken.

Andre interesserte og aksjonærer som ikke ønsker å avgi stemme eller stille spørsmål, kan følge generalforsamlingen lenger ned på denne siden.

Ved tekniske problemer kan generalforsamlingen følges via vår YouTube-konto.

Påmelding

Fysisk deltakelse på generalforsamlingen bør meldes til selskapet innen 10. mai 2024 kl. 12.00 CEST. Påmelding kan foretas via VPS Investortjenester eller denne linken. Dette krever en pinkode og referansenummer som står oppført på skjema vedlagt innkallingen eller på aksjonærens konto i VPS Investortjenester. Påmeldingsskjema kan også sendes per e-post til genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Digital deltakelse krever ingen påmelding.

Forhåndsstemme og fullmakt

Aksjonærer kan avgi forhåndsstemme innen 13. mai 2024 kl. 12.00 CEST for hver enkelt sak på dagsorden via VPS Investortjenester eller denne linken. Dette krever en pinkode og referansenummer som står oppført på skjema vedlagt innkallingen eller på aksjonærens konto i VPS Investortjenester.

Aksjonærer som ønsker å stemme på generalforsamlingen ved bruk av fullmektig kan, innen 13. mai 2024 kl. 12.00 CEST, gi fullmakt elektronisk fra aksjonærens konto i VPS Investortjenester eller via denne linken. Dette krever en pinkode og referansenummer som står oppført på skjema vedlagt innkallingen eller på aksjonærens konto i VPS Investortjenester. Fullmaktsskjema kan også sendes per e-post til genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Aksjonærer som har forhåndsstemt, gitt en åpen fullmakt eller fullmakt med stemmeinstruks, som ønsker å delta digitalt via Lumi AGM eller fysisk, vil ikke få sakene til avstemning i Lumi AGM, men har fortsatt talerett eller kan stille spørsmål via Lumi AGM.

Aksjonærer kan finne sin pinkode og referansenummer ved å logge på VPS Investortjenester via www.vps.no eller nettbank. Velg: Hendelser - Generalforsamling - klikk på ISIN, her fremkommer pinkode og referansenummer. For ytterligere forklaring, vennligst se link. Aksjonærer er også velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice, vedrørende pålogging eller andre tekniske spørsmål, på telefon +47 23 26 80 20.

Generelle spørsmål vedrørende generalforsamlingen kan rettes til Investor Relations:
Erik Gonder: +47 995 62 611 eller ergon@equinor.com
Anne Sofie Dahle: +47 908 87 554 eller asda@equinor.com

Dokumenter til generalforsamlingen er tilgjengelig nedenfor.

Webcast Generalforsamling 2024

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere statistikk-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

Elektronisk mottak av innkalling til generalforsamling

Equinor oppfordrer alle aksjonærer til å registrere seg for elektronisk mottak av innkalling til generalforsamling. Dette kan gjøres via investortjenester enten gjennom nettbank eller www.euronextvps.no.

Elektronisk registrering bidrar til å spare miljøet og redusere selskapets kostnader, i tillegg til at det er en forenkling for aksjonærene.

Slik bestiller du elektronisk innkalling til generalforsamling:

  1. Gå inn på investortjenester enten gjennom nettbank eller www.euronextvps.no.
  2. Inne på “Investortjenester” velger du i menyen oppe til høyre under navnet ditt: "Konti og rettigheter".
  3. Velg deretter "Endre".
  4. Under "Kontoinnstilling for investormeldinger" velger du "Elektronisk".
  5. Velg deretter "Lagre".