Skip to Content
no

Generalforsamling

Havvindparken Dudgeon
Foto: Sonja Chirico Indrebø
  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapets øverste organ.

Alle aksjonærer som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) mottar innkalling til generalforsamlingen, og har rett til å fremme forslag og avgi sin stemme direkte, eller gjennom fullmektig. Aksjonærene kan også avgi elektronisk forhåndsstemme i en periode før generalforsamlingen.

Equinors vedtekter og Allmennaksjeloven regulerer generalforsamlingens rolle og mandat. I henhold til Equinors vedtekter skal generalforsamlingen holdes innen utgangen av juni hvert år. Alle våre tidligere generalforsamlinger er dokumentert lenger ned på siden.

Equinors generalforsamling 2023
Equinors generalforsamling 2023
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)

Elektronisk mottak av innkalling til generalforsamling

Equinor oppfordrer alle aksjonærer til å registrere seg for elektronisk mottak av innkalling til generalforsamling. Dette kan gjøres via investortjenester enten gjennom nettbank eller www.euronextvps.no .

Elektronisk registrering bidrar til å spare miljøet og redusere selskapets kostnader, i tillegg til at det er en forenkling for aksjonærene.

Slik bestiller du elektronisk innkalling til generalforsamling:

  1. Gå inn på investortjenester enten gjennom nettbank eller www.euronextvps.no .
  2. Inne på “Investortjenester” velger du i menyen oppe til høyre under navnet ditt: "Konti og rettigheter".
  3. Velg deretter "Endre".
  4. Under "Kontoinnstilling for investormeldinger" velger du "Elektronisk".
  5. Velg deretter "Lagre".