Styret

Her finner du CVer for styret i Equinor.

Jon Erik Reinhardsen

Styreleder og leder av styrets kompensasjons- og lederutviklingsutvalg.

Periode: Leder av styret i Equinor ASA siden 1. september 2017 og leder av styrets kompensasjons- og lederutviklingsutvalg.
Født: 1956
Uavhengig: Ja
Andre styreverv: Styremedlem i Oceaneering International Inc., Telenor ASA og Awilhelmsen AS og styreleder i Fire Security AS.
Antall aksjer i Equinor ASA: 4.584 (per 31. desember 2021)
Lån i Equinor: Ingen

Erfaringsbakgrunn: Reinhardsen er deltids seniorrådgiver hos BearingPoint Capital. Reinhardsen var konsernsjef i Petroleum Geo-Services (PGS) fra 2008 - august 2017. PGS leverer globale geofysiske- og reservoartjenester. I perioden 2005 - 2008 arbeidet Reinhardsen i Alcoa, en av verdens største aluminiumprodusenter med hovedkontor i USA, som President Growth, Alcoa Primary Products, og han var i denne perioden basert i New York.

Fra 1983 - 2005 arbeidet Reinhardsen i en rekke ulike stillinger i Aker Kværner-gruppen, herunder konserndirektør i Aker Kværner ASA, assisterende konsernsjef og konserndirektør i Aker Kværner Oil & Gas AS i Houston og konserndirektør i Aker Maritime ASA.

Utdannelse: Mastergrad (cand. real.) i anvendt matematikk og geofysikk fra Universitetet i Bergen. Han har også deltatt på det internasjonale ledelsesprogrammet ved Institute for Management Development (IMD) i Lausanne, Sveits.

Familierelasjoner: Ingen familierelasjoner til andre styremedlemmer, medlemmer av konsernledelsen eller av bedriftsforsamlingen.

Annet: Jon Erik Reinhardsen er norsk statsborger og bosatt i Norge.

Jeroen van der Veer

Nestleder av styret, leder av styrets revisjonsutvalg og medlem av utvalget for sikkerhet, bærekraft og etikk.

Periode: Medlem av styret i Equinor ASA siden 18. mars 2016, nesteleder av styret siden 1. juli 2019, leder av styrets revisjonsutvalg fra 26. oktober 2016 og medlem av utvalget for sikkerhet, bærekraft og etikk.
Født: 1947
Uavhengig: Ja
Andre styreverv: Van der Veer er styreleder i Royal Boskalis Westminster NV.
Antall aksjer i Equinor ASA: 6.000 (per 31. desember 2021)
Lån i Equinor: Ingen

Erfaringsbakgrunn: Etter at Van der Veer gikk av med pensjon i 2009 fortsatte han i det internasjonale olje- og gasselskapet Royal Dutch Shell Plc (Shell) som medlem av styret frem til 2013. Han var konsernsjef i Shell i perioden 2004 - 2009. Han begynte å arbeide i Shell i 1971, og har erfaring innenfor alle deler av selskapets virksomhet, og har betydelig kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse (corporate governance).

Utdannelse: Mastergrad i maskinteknikk fra Delft University of Technology i Nederland og en mastergrad i økonomi fra Erasmus University, Rotterdam, Nederland. I 2005 ble han utnevnt æresdoktor ved University of Port Harcourt i Nigeria.

Familierelasjoner: Ingen familierelasjoner til andre styremedlemmer, medlemmer av konsernledelsen eller av bedriftsforsamlingen.

Annet: Jeroen van der Veer er nederlandsk statsborger, og bosatt i Nederland.

Bjørn Tore Godal

Styremedlem og medlem av kompensasjons- og lederutviklingsutvalget samt medlem av utvalget for sikkerhet, bærekraft og etikk.

Periode: Medlem av styret i Equinor ASA siden 1. september 2010 og medlem av styrets utvalg for sikkerhet, bærekraft og etikk samt kompensasjons- og lederutviklingsutvalget.
Født: 1945
Uavhengig: Ja
Andre styreverv:
Leder i rådet for Oslosenteret.
Antall aksjer i Equinor ASA: Ingen (per 31. desember 2021)
Lån i Equinor: Ingen

Erfaringsbakgrunn: Fra 2014 - 2016 ledet Godal det regjeringsoppnevnte Afghanistanutvalget, som var ansvarlig for å evaluere og trekke lærdommer av Norges sivile og militære innsats i Afghanistan i perioden 2001 - 2014. Fra 2007 - 2010 var han spesialrådgiver i internasjonale energi- og klimaspørsmål i Utenriksdepartementet. Fra 2003 - 2007 var han Norges ambassadør til Tyskland, og fra 2002 - 2003 var han seniorrådgiver ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Godal var stortingsrepresentant i femten år i perioden 1986 - 2001 og på ulike tidspunkt handels- og skipsfartsminister, forsvarsminister og utenriksminister i til sammen åtte år mellom 1991 og 2001.

Utdannelse: Godal er utdannet cand. mag. fra Universitetet i Oslo med fagene statsvitenskap, historie og sosiologi.

Familierelasjoner: Ingen familierelasjoner til andre styremedlemmer, medlemmer av konsernledelsen eller av bedriftsforsamlingen.

Annet: Bjørn Tore Godal er norsk statsborger og bosatt i Norge.

Hilde Møllerstad

Hilde Møllerstad

Ansattvalgt styremedlem og medlem av styrets revisjonsutvalg.

Periode: Medlem av styret i Equinor ASA siden 1. juli 2019 og medlem av styrets revisjonsutvalg.
Født: 1966
Uavhengig: Nei
Andre styreverv: Leder av etisk råd i Tekna.
Antall aksjer i Equinor ASA: 5.234 (per 31. desember 2021)
Lån i Equinor: Ingen

Erfaringsbakgrunn: Har vært ansatt i Equinor siden 1991 og arbeider innen petroleum teknologi i Utvikling & Produksjon Internasjonalt. Møllerstad har sittet i Bedriftsforsamlingen i Equinor fra 2013 - 2019 og var styremedlem i Tekna Privat styre fra 2012 - 2017 og har hatt flere tillitsverv i Tekna Equinor siden 1993.

Utdannelse: Sivilingeniør fra NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). Project Management Essential (PME) fra BI/NTNU (Handelshøyskolen BI/ Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

Familierelasjoner: Ingen familierelasjoner til andre styremedlemmer, medlemmer av konsernledelsen eller av bedriftsforsamlingen.

Annet: Hilde Møllerstad er norsk statsborger og bosatt i Norge.

Per Martin Labråthen

Ansattvalgt styremedlem, medlem av styrets utvalg for sikkerhet, bærekraft og etikk og medlem av kompensasjons- og lederutviklingsutvalget.

Periode: Medlem av styret i Equinor ASA siden 8. juni 2017. Medlem av styrets utvalg for sikkerhet, bærekraft og etikk og medlem av kompensasjons- og lederutviklingsutvalget.
Født: 1961
Uavhengig: Nei
Andre styreverv:
Styremedlem i fagforbundet Industri Energi (IE) og innehar en rekke verv som følge av dette.
Antall aksjer i Equinor ASA: 2.642 (per 31. desember 2021)
Lån i Equinor: Ingen

Erfaringsbakgrunn: Labråthen er tillitsvalgt på heltid som leder av IE i Equinor. Han har tidligere arbeidet som prosesstekniker på Osebergfeltet i Nordsjøen.

Utdannelse: Utdannet fagarbeider i prosess/kjemi.

Familierelasjoner: Ingen familierelasjoner til andre styremedlemmer, medlemmer av konsernledelsen eller medlemmer av bedriftsforsamlingen.

Annet: Per Martin Labråthen er norsk statsborger og bosatt i Norge.

Copyright © Tomra Systems ASA

Tove Andersen

Styremedlem og medlem av kompensasjons- og lederutviklingsutvalget.

Periode: Medlem av styret i Equinor ASA siden 1. juli 2020 og medlem av styrets kompensasjons- og lederutviklingsutvalg.
Født: 1970
Uavhengig: Ja
Andre styreverv: Styremedlem i Borregaard ASA.
Antall aksjer i Equinor ASA: 4.700  (per 31. desember 2021)
Lån i Equinor ASA: Ingen

Erfaringsbakgrunn: Tove Andersen er konsernsjef for Tomra Systems ASA siden 16. august 2021. Før dette var hun konserndirektør for Europa i Yara International ASA. Andersen var medlem av konsernledelsen i Yara fra 2016, og har også vært konserndirektør for Produksjon og konserndirektør for Supply Chain. Tidligere har hun hatt mange andre ledende roller i Yara og Norsk Hydro/Yara. Hun startet i Norsk Hydro i 1997. Andersen har bred internasjonal industriell erfaring samt betydelig styreerfaring.

Utdannelse: Sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har en MBA fra Handelshøyskolen BI.

Familierelasjoner: Ingen familierelasjoner til andre styremedlemmer, medlemmer av konsernledelsen eller av bedriftsforsamlingen.

Annet: Tove Andersen er norsk statsborger og bosatt i Norge.

Rebekka Glasser Herlofsen

Styremedlem og medlem av styrets revisjonsutvalg.

Periode: Medlem av styret i Equinor ASA siden 19. mars 2015. Medlem av styrets revisjonsutvalg.
Født: 1970
Uavhengig:
Ja
Andre styreverv: Styreleder i Norwegian Hull Club (NHC) og Handelsbanken Norge, styremedlem i SATS ASA, Rockwool International A/S, BW Offshore ASA, Klaveness Combination Carriers ASA og Wilh. Wilhelmsen Holding ASA.
Antall aksjer i Equinor ASA: 220 (per 31. desember 2021)
Lån i Equinor: Ingen

Erfaringsbakgrunn: Herlofsen har roller som uavhengig rådgiver med ulike styreverv. Hun har tidligere vært CFO i Wallenius Wilhelmsen ASA, et internasjonalt rederi. Før hun startet i Wallenius Wilhelmsen, var hun CFO i rederiet Torvald Klaveness siden 2012. Hun har betydelig finansiell og strategisk erfaring fra flere selskaper og ulike styreverv. Herlofsen begynte sin karriere i et av Nordens største meglerhus, Enskilda Securities, hvor hun arbeidet med corporate finance fra 1995 til 1999 i Oslo og London. De neste ti årene arbeidet hun i det norske rederiet Bergesen d.y. ASA (senere BW Group) hvor hun blant annet ledet selskapets arbeid innen oppkjøp, fusjoner og strategi, og satt i selskapets toppledelse.

Utdannelse: Siviløkonom og autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole. Lederutviklingsprogram for toppledere fra IMD business school, Sveits.

Familierelasjoner: Ingen familierelasjoner til andre styremedlemmer, medlemmer av konsernledelsen eller av bedriftsforsamlingen.

Annet: Rebekka Glasser Herlofsen er norsk statsborger og bosatt i Norge.

Finn Bjørn Ruyter

Finn Bjørn Ruyter

Styremedlem, medlem av revisjonsutvalget og medlem av kompensasjons- og lederutviklingsutvalget.

Periode: Medlem av styret i Equinor ASA siden 1. juli 2019.
Født: 1964
Uavhengig: Ja
Andre styreverv: Styreleder i Energi Norge AS og styremedlem i Fortum Oslo Varme AS, Cegal Sysco AS, Eidsiva Energi AS og flere datterselskaper av Hafslund Eco AS.
Antall aksjer i Equinor ASA: 620 aksjer (per 31. desember 2021)
Lån i Equinor: Ingen

Erfaringsbakgrunn: Finn Bjørn Ruyter har siden juli 2018 vært konsernsjef i Hafslund Eco AS. Han var konsernsjef i Hafslund ASA fra januar 2012 og CFO i selskapet i perioden 2010-2011. I 2009-2010 var han Chief Operating Officer i det filippinske vannkraftselskapet SN Aboitiz Power. I perioden 1996-2009 ledet han krafthandelsvirksomheten i Elkem, og fra 1999 også energidivisjonen i selskapet. I 1991-1996 arbeidet Ruyter med olje- og krafthandel i Norsk Hydro.

Utdannelse: Sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har en MBA fra Handelshøyskolen BI.

Familierelasjoner: Ingen familierelasjoner til andre styremedlemmer, medlemmer av konsernledelsen eller av bedriftsforsamlingen.

Annet: Finn Bjørn Ruyter er norsk statsborger og bosatt i Norge.

Stig Lægreid

Ansattvalgt styremedlem samt medlem av utvalget for sikkerhet, bærekraft og etikk.

Periode: Medlem av styret i Equinor ASA siden 1. juli 2013. Medlem av utvalget for sikkerhet, bærekraft og etikk.
Født: 1963
Uavhengig: Nei
Andre styreverv: Ingen
Aksjer i Equinor: 125 (per 31. desember 2021)
Lån i Equinor: Ingen

Erfaringsbakgrunn: Lægreid er i dag fulltids tillitsvalgt som leder av NITO i Equinor. Han har jobbet innen plattform-vektestimering fra 2005 og før dette som konstruktør og prosjektingeniør innen Primæraluminium. Ansatt i ÅSV og Norsk Hydro fra 1985.

Utdannelse: Bachelor, maskin fra OIH.

Familierelasjoner: Ingen familierelasjoner til andre styremedlemmer, medlemmer av konsernledelsen eller av bedriftsforsamlingen.

Annet: Stig Lægreid er norsk statsborger og bosatt i Norge.

Anne Drinkwater

Styremedlem, medlem av styrets revisjonsutvalg og leder av utvalget for sikkerhet, bærekraft og etikk.

Periode: Medlem av styret i Equinor ASA siden 1. juli 2018. Medlem av styrets revisjonsutvalg og leder av utvalget for sikkerhet, bærekraft og etikk.
Født: 1956
Uavhengig: Ja
Andre styreverv:
Uavhengig styremedlem i Balfour Beatty plc.
Antall aksjer i Equinor ASA: 1.100 (per 31. desember 2021)
Lån i Equinor ASA: Ingen

Erfaringsbakgrunn: Drinkwater var ansatt i BP i perioden 1978-2012, og har hatt en rekke ulike lederstillinger i selskapet. I perioden 2009-2012 var hun konsernsjef i BP Canada. Hun har omfattende internasjonal erfaring og har blant annet hatt ansvar for virksomhet i USA, Norge, Indonesia, Midtøsten og Afrika. Drinkwater har gjennom sin karriere opparbeidet seg en dyp forståelse av olje- og gassektoren, og hun har erfaring fra både operasjonelle roller og roller med mer utpreget forretningsansvar.

Utdannelse: Bachelor of Science i Applied Mathematics and Statistics ved Brunel University London.

Familierelasjoner: Ingen familierelasjoner til andre styremedlemmer, medlemmer av konsernledelsen eller av bedriftsforsamlingen.

Annet: Anne Drinkwater er britisk statsborger og bosatt i USA.

Jonathan (Jon) Lewis

Styremedlem, medlem av kompensasjons- og lederutviklingsutvalget og medlem av utvalget for sikkerhet, bærekraft og etikk.

Periode: Medlem av styret i Equinor ASA siden 1. juli 2018. Medlem av kompensasjons- og lederutviklingsutvalget og medlem av utvalget for sikkerhet, bærekraft og etikk.
Født: 1961
Uavhengig: Ja
Andre styreverv: Medlem av styret i Capita plc.
Antall aksjer i Equinor ASA: Ingen (per 31. desember 2021)
Lån i Equinor ASA: Ingen

Erfaringsbakgrunn: Jonathan Lewis har siden desember 2017 vært konsernsjef i Capita plc, og han har 30 års erfaring fra store, multinasjonale selskaper innen teknologisk industri. Lewis kom til Capita plc fra Amec Foster Wheeler plc, et globalt konsulent-, ingeniør- og konstruksjonsselskap, hvor han var konsernsjef fra 2016-2017. Før dette hadde han en rekke topplederstillinger i Halliburton, hvor han var ansatt i perioden 1996-2016.
Lewis har tidligere hatt en rekke styreverv, blant annet innen teknologi og i olje- og gassektoren.

Utdannelse: Lewis har utdannelse fra Stanford Executive Program (SEP) fra Stanford University Graduate School of Business, en PhD, Reservoir Characterisation, Geology/Sedimentology fra University of Reading samt Bachelor of Science, Geology fra Kingston University.

Familierelasjoner: Ingen familierelasjoner til andre styremedlemmer, medlemmer av konsernledelsen eller av bedriftsforsamlingen.

Annet: Jon Lewis er britisk og amerikansk statsborger og bosatt i Storbritannia.